Przejdź do menu Przejdź do treści

Specjalista ds. Kancelarii Niejawnej i Obrony Cywilnej

Do zadań Specjalisty ds. Kancelarii Niejawnej i Obrony Cywilnej należy:

 • współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego m. Katowice dot. Spraw obrony cywilnej Uczelni,
 • współpraca z Działem Spraw Pracowniczych dotycząca pracowników zatrudnionych (zatrudnianych), którzy pełnią lub mogą pełnić zadania związane ze służbą w FOC,
 • utrzymywanie uzgodnionego z WZK m. Katowice stanu ilościowego formacji obrony cywilnej,
 • opracowywanie w uzgodnionych terminach planu zamierzeń obrony cywilnej, programu szkolenia i przedstawianie je do zatwierdzenia Rektorowi,
 • prowadzenie gospodarki sprzętem obrony cywilnej według obowiązującej instrukcji,
 • co najmniej dwa razy w roku dokonywać konserwacji sprzętu obrony cywilnej,
 • raz w roku dokonać komisyjnej inwentaryzacji posiadanego sprzętu obrony cywilnej,
 • opracowywać i przedstawiać przełożonym wnioski i propozycje wynikające z zarządzeń Prezydenta Miasta Katowice Szefa Obrony Cywilnej m. Katowice,
 • znać i przestrzegać wytyczne zawarte w„ Planie ochrony informacji niejawnych”, dotyczące funkcjonowania kancelarii niejawnej,
 • prowadzić kancelarię niejawną,
 • znać i przestrzegać obowiązujące akty prawne dot. informacji niejawnych,
 • prowadzić zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi ewidencję dokumentów niejawnych,
 • przeprowadzać doraźne i okresowe kontrole posiadanych dokumentów niejawnych,
 • opracowywać materiały dorocznej analizy ochrony tajemnicy.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3