Zadania Działu

Szczegółowe zakresy zadań Działu Ochrony Informacji Niejawnych wymienione są w odpowiednich zakładkach:

  1. Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  2. Stanowiska ds. Kancelarii Niejawnej i Obrony Cywilnej
  3. Specjalista ds. Obronnych