Dział Parametryzacji i Pozycjonowania Uniwersytetu

Dział Parametryzacji i Pozycjonowania Uniwersytetu podlega Prorektorowi właściwemu ds. Nauki i Kadry Akademickiej. Stanowisko związane jest z koordynowaniem procesu parametrycznego oraz pozycjonowaniem Wydziałów Uczelni.

Na stronie internetowej mogą Państwo znaleźć w szczególności: aktualności związane z oceną jednostek naukowych, przepisy prawne zgodnie z którymi jednostki naukowe podlegają ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.