Przejdź do menu Przejdź do treści

Ubezpieczenie zdrowotne studentów oraz słuchaczy studiów doktoranckich

Od 1 stycznia 2013 r., lecząc się w przychodni czy szpitalu, potwierdzisz swoje ubezpieczenie w systemie NFZ - eWUŚ. Wystarczy do tego Twój PESEL i dowód osobisty. Może się zdarzyć, że NFZ nie będzie mógł potwierdzić Twoich uprawnień. Jeżeli wiesz, że takie prawo posiadasz, będziesz musiał okazać inny dokument potwierdzający ten fakt albo złożyć oświadczenie.

W przypadku, gdy złożysz nieprawdziwe oświadczenie, zostaniesz obciążony kosztami udzielonych Ci świadczeń opieki zdrowotnej. Dlatego, żeby uniknąć tego problemu,

PAMIĘTAJ !

Jeżeli studiujesz, żeby mieć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, musisz być zgłoszony do ubezpieczenia.

KTO MOŻE CIĘ ZGŁOSIĆ DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ?

  • Twoi rodzice lub opiekunowie prawni – jako członka rodzinny.
  • Szkoła, szkoła wyższa lub jednostka prowadząca studia doktoranckie – pod warunkiem, że uczysz się na terenie RP, nie jesteś członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i złożysz oświadczenie, że nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Twoi rodzice lub opiekunowie mogą zgłosić Cię jako członka rodziny do 26 roku życia. Jeżeli ukończyłeś już 26 lat i nie jesteś objęty ubezpieczeniem z innego tytułu, do ubezpieczenia może zgłosić Cię Twoja uczelnia.

WAŻNE !

Jeżeli byłeś zgłoszony do ubezpieczenia, ale jednocześnie pracowałeś podczas nauki, na przykład w czasie wakacji w ramach umowy o pracę, kiedy zakończysz pracę, zostaniesz wyrejestrowany z ubezpieczenia. W takim przypadku, żeby korzystać ze świadczeń zdrowotnych, musisz zostać ponownie do niego zgłoszony.

Twoje prawo do świadczeń wygaśnie także w przypadku, gdy rodzice, którzy zgłosili Cię do ubezpieczenia zmienią pracę i nie zgłoszą Cię u nowego pracodawcy. Przypomnij im wtedy, żeby uczynili to ponownie. Mogą zgłosić Cię oboje jednocześnie. Unikniesz wtedy problemów, gdy np. jeden z rodziców starci uprawnienia.

Jeżeli byłeś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako jako członek rodziny albo student i ukończyłeś studia albo zostałeś skreślony z listy studentów, a jeszcze nie pracujesz lub nie masz innego obowiązkowego tytułu do zgłoszenia ubezpieczenia zdrowotnego,

NIE MARTW SIĘ !

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ masz jeszcze przez 4 miesiące. Uwaga! Jeśli żaden z Twoich rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie innych przepisów prawa, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą Cię także zgłosić ubezpieczeni w Polsce babcia albo dziadek.

KTO JEST CZŁONKIEM RODZINY OSOBY UBEZPIECZONEJ ?

• Dziecko – własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, jeżeli natomiast posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.

• Małżonek – jeśli nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

• Rodzice, dziadkowie (tzw. wstępni) – jeśli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

eWUŚ Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

eWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń finansowanych przez NFZ, powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU).

Od 1 stycznia 2013 r. każdy będzie mógł potwierdzić swoje prawo do świadczeń – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość.

 

Jeżeli masz problem lub wątpliwości związane potwierdzeniem do świadczeń,

ZADZWOŃ !

Oddziały NFZ:

Dolnośląski - 71 79 79 199

Kujawsko-Pomorski 32 52 700

Lubelski - 81 53 10 500, 81 19 488

Lubuski - 68 328 77 77

Łódzki - 42 275 49 41

Małopolski - 12 29 88 386

Mazowiecki - 22 582 84 42

Opolski - 77 40 20 176, 77 40 20 169

Podkarpacki - 17 86 04 003

Podlaski - 85 745 95 62

Pomorski - 58 32 18 635, 58 32 18 626

Śląski - 32 735 19 00

Świętokrzyski - 41 36 46 288

Warmińsko-Mazurski - 94 340 67 12, 800 133 773

Wielkopolski - 800 800 805

Zachodniopomorski - 91 46 45 045, 94 34 06 712

 

Centrala NFZ

Infolinia 800 - 1600  

tel. 800 392 976 tel. 22 572 60 42

infolinia@nfz.gov.pl

 

Rzecznik Praw Pacjenta

Bezpłatna infolinia, pn.-pt. 900 - 2100  

tel. 800 190 590

sekretariat@bpp.gov.pl

www.nfz.gov.pl/ewus

 

Informacje ze strony internetowej www.nfz.gov.pl/ewus

Zgłoszenie studenta oraz słuchacza studiów doktoranckich do ubezpieczenia zdrwotnego przez Uczelnię

 

Studenci polscy są zgłaszani do ubezpieczania zdrowotnego w NFZ:

– przez swoich rodziców (jeżeli nie pracują w formie umowy o pracę i nie prowadzą działalności gospodarczej) do ukończenia 26 roku życia,
– przez pracodawcę (jeżeli są zatrudnieni na umowę o pracę),
– przez siebie samych (jeżeli prowadzą działalność gospodarczą),
– przez pracującego lub prowadzącego działalność gospodarczą współmałżonka,
przez Uczelnię na wniosek studenta, jeżeli: ukończył 26 lat i nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu (również dla osób przed 26 rokiem życia, jeśli nie mogą być zgłoszeni do ubezpieczenia przez rodziców, np. rodzice nie żyją).

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3