Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania Działu Radców Prawnych

  • opiniowanie projektów umów zawieranych w imieniu Uniwersytetu, w szczególności dotyczących umów długoterminowych, nietypowych, dotyczących przedmiotu o znacznej wartości lub zawieranych z podmiotami zagranicznymi
  • negocjowanie warunków umów i porozumień zawieranych przez Uniwersytet, w szczególności dotyczących umów długoterminowych, nietypowych, dotyczących przedmiotu o znacznej wartości lub zawieranych z kontrahentem zagranicznym
  • sprawowanie nadzoru nad egzekucją należności Uniwersytetu i współdziałanie w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego występowaniu przed sądami i urzędami w imieniu Uniwersytetu (zastępstwo prawne i procesowe)
  • opiniowanie pod względem prawnym projektów wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez upoważnione organy Uniwersytetu
  • udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych
  • weryfikacja wewnętrznych aktów prawnych w celu aktualizacji stanu prawnego i faktycznego uregulowań
  • udzielanie informacji o nowych uregulowaniach prawnych dotyczących zakresu działania Uniwersytetu oraz potrzebie wprowadzenia szczegółowych rozwiązań wewnętrznych
  • prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieniem i nieruchomościami
  • sygnalizowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych
  • opiniowanie, pod względem prawnym, odpowiedzi udzielanych na wystąpienia organów kontrolnych, organów sprawiedliwości oraz organów administracji państwowej
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3