Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania Działu

Do zadań Działu Rekrutacji należy m.in.:

 1. planowanie i organizowanie działań w zakresie rekrutacji kandydatów na studia I i II stopnia oraz do Szkoły Doktorskiej,
 2. techniczne zabezpieczenie procesu rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne wszystkich stopni,
 3. prowadzenie akcji informacyjnej o studiach realizowanych na Uniwersytecie, w tym udzielanie osobom zainteresowanym informacji o działalności dydaktycznej i ofercie edukacyjnej Uniwersytetu w języku polskim oraz angielskim,
 4. udział w targach edukacyjnych organizowanych w Polsce i zagranicą, webinariach, wirtualnych spotkaniach skierowanych do kandydatów na studia w języku polskim i angielskim oraz współorganizacja przedsięwzięć skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych m.in. drzwi otwarte, wirtualne spotkania,
 5. przygotowywanie i aktualizowanie informacji dla kandydatów na studia na stronie internetowej Uniwersytetu,
 6. bieżąca obsługa kandydatów na studia prowadzone w języku polskim i angielskim,
 7. obsługa administracyjna kandydatów cudzoziemców (obsługa elektronicznego systemu rekrutacji cudzoziemców),
 8. obsługa administracyjna i organizacyjna komisji rekrutacyjnych,
 9. przyjmowanie odwołań od decyzji podejmowanych przez komisje rekrutacyjne,
 10. współpraca w opracowywaniu materiałów informacyjnych dotyczących oferty dydaktycznej Uniwersytetu w języku polskim i angielskim,
 11. współpraca w zakresie opracowania i realizacji kampanii marketingowych dotyczących oferty dydaktycznej Uniwersytetu w wymiarze krajowym i międzynarodowym,
 12. współpraca z portalami edukacyjnymi, podmiotami pośredniczącymi w procesie rekrutacyjnym, stowarzyszeniami oraz związkami Polaków,
 13. opracowywanie analiz na podstawie zbieranych danych rekrutacyjnych na potrzeby władz rektorskich i jednostek Uniwersytetu,
 14. sporządzanie sprawozdań́ i statystyk dotyczących rekrutacji na studia.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca