Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami

Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami jest jednostką podległą Zastępcy Kanclerza ds. Ekonomicznych (Kwestor). Wykonuje zadania związane przede wszystkim z koordynowaniem zadań dotyczących postępowania windykacyjnego i rozliczeń ze studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.