Kontakt

Dział Wsparcia Kolegiów

kolegia@ue.Katowice.pl

ul. Bogucicka 3a
40-226 Katowice
Budynek B

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Pracownicy

Photo of Alina  Kowolik

Alina Kowolik

Kierownik DWK
ul. Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 209
40-226 Katowice
Photo of Monika  Papierniok

Monika Papierniok

Sekretariat Kolegiów
ul. Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 209
40-226 Katowice
Photo of Ilona  Sznober

Ilona Sznober

Z-ca Kierownika DWK
ul. Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 206
40-226 Katowice

Wsparcie pracowników naukowo-dydaktycznych / Kolegium Informatyki i Komunikacji

Photo of Ewelina  Lewandowska

Ewelina Lewandowska

ul. Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 205
40-226 Katowice

Wsparcie pracowników naukowo-dydaktycznych /Kolegium Finansów

Photo of Radosław  Ardeński

Radosław Ardeński

ul. Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 205
40-226 Katowice

Wsparcie pracowników naukowo-dydaktycznych / Kolegium Ekonomii

Photo of Patrycja  Szymik

Patrycja Szymik

ul. Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 205
40-226 Katowice

Wsparcie pracowników naukowo-dydaktycznych / Kolegium Zarządzania  

Photo of Dorota  Skawińska

Dorota Skawińska

ul. Koszarowa 6
Budynek: N, segment C; pok. 168
40-068 Katowice

Wsparcie pracowników naukowo-dydaktycznych - Katedry zlokalizowane w budynku N