Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania Działu Wsparcia Komitetów Naukowych

  • obsługa administracyjna komitetów naukowych
  • obsługa administracyjna komisji doktorskich i habilitacyjnych,
  • prowadzenie dokumentacji postępowań o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego.
Dołącz do nas

Nasi partnerzy