Kontakt

Centrum Kształcenia przez Całe Życie

tel. 32 257 7021

e-mail: katarzyna.franke@ue.katowice.pl