O programie

Ekonomia dla Liceum i Technikum (ELiT) to bezpłatny program edukacji ekonomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ten autorski projekt Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ma na celu popularyzowanie wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród młodzieży.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, w systemie semestralnym, z których każdy obejmuje minimum 6 spotkań w formie interaktywnych wykładów i warsztatów trwających 90 - 120 minut

Spotkania prowadzone są zarówno przez wykładowców naszej Uczelni, jak również przez zaprzyjaźnionych specjalistów i praktyków biznesu, czy przedstawicieli takich instytucji jak Narodowy Bank Polski. Problematyka zajęć koncentruje się wokół zagadnień z zakresu zarządzania, ekonomii, marketingu, historii gospodarczej, psychologii, etyki biznesu, a także rozwoju osobistego i realizacji projektów. 

W trakcie zajęć dla młodzieży eksperci prowadzą także wykłady dla rodziców i opiekunów.