Rekrutacja

Rejestracja na letnią edycję programu Ekonomia dla Liceum i Technikum (ELiT) odbędzie się od 28 lutego 2022 r.  za pośrednictwem formularza rejestracji, który ukaże się na stronie: https://www.ue.katowice.pl/jednostki/elit/formularz-rejestracyjny.html . 

Informacje o zakwalifikowaniu się do programu uczestnicy otrzymają drogą mailową.