Katedra Transportu - Dorobek pracowników Katedry

 

Szczegółowy wykaz publikacji pracowników Katedry Transportu dostępny jest w uczelnianym serwisie bibliograficznym Expertus. Dodatkowo prezentujemy wykaz profili prowadzonych przez pracowników Katedry w serwisach naukowych.

 

Prof. UE dr hab. inż. Grzegorz Dydkowski
Profil naukowy dostępny na platformach: ResearchGate oraz Google Scholar.

 

Prof. UE dr hab. Robert Tomanek
Profil naukowy dostępny na platformach: ResearchGate oraz Google Scholar.

 

Prof. UE dr hab. Barbara Kos
Profil naukowy dostępny na platformach: ResearchGate oraz Google Scholar.

 

Prof. UE dr hab. Janusz Figura
Profil naukowy dostępny na platformach: ResearchGate oraz Google Scholar.

 

Dr Teresa Gądek-Hawlena
Profil naukowy dostępny na platformie ResearchGate.

 

Dr Anna Urbanek
Profil naukowy dostępny na platformach: ResearchGate oraz Google Scholar.

 

Dr Grzegorz Krawczyk
Profil naukowy dostępny na platformach: ResearchGate oraz Google Scholar.