Studia podyplomowe

Na studiach podyplomowych funkcję kierowników na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń sprawują: