Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Informatyka i Ekonometria

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr Bogna Zacny

Problematyka: algorytmy uczenia maszynowego, metody analizy danych jakościowych (w tym analiza tekstu), metody wielowymiarowej analizy danych, inna tematyka uzgodniona z promotorem.

 

Wybrane tytuły prac:

 • ontologia dziedzinowa o algorytmach eksploracji danych (DMOP) - teoria i zastosowania,
 • algorytmy rekomendacji – porównanie – budowa aplikacji umożliwiającej porównanie wyników dla wybranych zbiorów danych,
 • algorytmy klasyfikacji – porównanie – budowa aplikacji umożliwiającej porównanie klasyfikatorów dla wybranych zbiorów danych,
 • sieci Bayesowskie – teoria i zastosowania,
 • programowanie probabilistyczne - teoria i zastosowania,
 • redukcja wymiaru przestrzeni cech – porównanie – budowa aplikacji umożliwiającej porównanie wyników redukcji dla wybranych zbiorów danych,
 • przygotowanie danych na potrzeby procesu odkrywania wiedzy – budowa aplikacji umożliwiającej automatyzację tego procesu,
 • analiza sieci społecznościowych – teoria i zastosowania,
 • Text mining – teoria i zastosowania Text mining – teoria i zastosowania.
dr Tomasz Staś

Problematyka: przetwarzanie danych (bazy danych, hurtownie danych, narzędzia ETL), programowanie aplikacji (internetowych, mobilnych itp.), Internet Of Things oraz interfejsy głosowe.


Wybrane tytuły prac:

 • prototyp aplikacji monitorującej warunki w hodowli ptaszników z wykorzystaniem platformy Raspberry Pi,
 • wykorzystanie platformy Xamarin i skanowania kodów kreskowych w projekcie aplikacji mobilnej ograniczającej marnowanie żywności,
 • wspomaganie procesu inwentaryzacji z wykorzystaniem systemu informatycznego,
 • aplikacja webowa wspomagająca zarządzanie działem handlowym samochodów nowych,
 • internetowa aplikacja do porównywania specyfikacji rowerów,
 • aplikacja webowa wspomagająca ewidencję cmentarzy,
 • aplikacja internetowa wspierająca zarządzanie postępami graczy w League of Legends,
 • aplikacja internetowa do nauki języka migowego,
 • możliwości wykorzystania narzędzi ETL do tworzenia kalendarzy internetowych,
 • prototyp aplikacji mobilnej do zarządzania zamówieniami transportowymi z wykorzystaniem geolokalizacji,
 • możliwości wykorzystania wybranych technologii informatycznych do zarządzania innowacyjnymi pomysłami w firmie.

Kierunek Informatyka

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Krzysztof Kania, prof. UE

Problematyka: Preferowane prace o charakterze praktycznym z wyraźnie określonym celem utylitarnym.

 

Wybrane tytuły prac:

 • metody, techniki i narzędzia analizy danych w różnych obszarach zastosowań,
 • monitorowanie i analiza danych real-time w różnych obszarach zastosowań,
 • algorytmy uczenia maszynowego i ich zastosowanie w różnych obszarach zastosowań.
dr hab. Jan Kozak, prof. UE

Problematyka: Sztuczna inteligencja ze szczególnym uwzględnieniem inteligencji obliczeniowej oraz uczenia maszynowego. W tym praktyczne zastosowanie.


Wybrane tytuły prac:

 • uczenie maszynowe w predykcji wyników zawodów sportowych,
 • analiza problemu predykcji zawodów sportowych z wykorzystaniem uczenia maszynowego i analizy danych,
 • algorytmy genetyczne – system do prognozowania cen akcji na rynku papierów wartościowych,
 • testy wybranych algorytmów mapujących z zastosowaniem taniego skanera laserowego,
 • badanie wydajności szkieletów aplikacyjnych do tworzenia usług sieciowych.
dr Anna Kempa

Problematyka: Prace o charakterze praktycznym: aplikacje desktopowe i webowe (aplikacje dla biznesu, administracji, dydaktyki i innych obszarów), wykorzystanie sztucznej inteligencji w ekonomii, zarządzaniu i innych dziedzinach (np. opracowanie systemu ekspertowego do analizy finansowej firmy), klasyczne zagadnienia informatyczne i optymalizacyjne.

 

Wybrane tytuły prac:

 • zastosowanie systemu ekspertowego do analizy finansowej firmy,
 • zastosowanie przetwarzania równoległego w algorytmach drzew decyzyjnych,
 • aplikacja do głosowania oparta na technologii łańcucha bloków,
 • aplikacja internetowa wspomagająca zarządzanie harmonogramem sesji na uczelni wyższej,
 • bezpieczeństwo sklepu internetowego,
 • opracowanie aplikacji internetowej wspomagającej zarządzanie zasobami w parku przemysłowym z użyciem grafowej bazy danych,
 • opracowanie systemu ekspertowego doradzającego wybór formy opodatkowania dla małych i średnich firm,
 • algorytmy sztucznej inteligencji stosowane w grach,
 • opracowanie internetowego komunikatora biznesowego,
 • analiza wydajności algorytmów sortujących,
 • Chatterbot wspomagający wybór kierunku studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
dr Barbara Probierz

Problematyka: Uczenie maszynowe w teorii i praktyce, bazy danych i analiza danych - metody i narzędzia w praktycznym zastosowaniu, tworzenie aplikacji internetowych/mobilnych w różnych obszarach zastosowań, analiza sieci społecznościowych, inne tematy zgodne z zainteresowania seminarzystów.

 

Wybrane tytuły prac:

 • teoria portfelowa Markowitza a elementy gamifikacji na przykładzie gry finansowej,
 • teoria gier – projekt i analiza aplikacji „Kamień – papier – nożyce”,
 • telacyjne i nierelacyjne modele baz danych,
 • aplikacja internetowa do nauki matematyki z elementami pedagogiki,
 • aplikacja mobilna ułatwiająca pomiar przyjmowanych kalorii na podstawie kodu kreskowego produktu,
 • zastosowanie systemów uczących się w predykcji wyników sportowych na przykładzie futbolu amerykańskiego,
 • analiza wpływu współbieżności na złożoność algorytmu genetycznego,
 • predykcja danych z zastosowaniem algorytmów genetycznych i sieci kognitywnych,
 • analiza skuteczności algorytmów drzew decyzyjnych w predykcji danych,
 • analiza wpływu szumu na system rozpoznawania twarzy i porównanie wybranych filtrów odszumiajacych,
 • analiza i porównanie wybranych algorytmów uczenia maszynowego ze wzmocnieniem.
dr Przemysław Juszczuk

Problematyka: Algorytmy uczenia maszynowego, optymalizacja wielokryterialna, metaheurystyki.

 

Wybrane tytuły prac:

 • elementy teorii gier (algorytmy dokładne i przybliżone dla wyznaczania równowagi Nasha),
 • optymalizacja jednokryterialna/wielokryterialna i metaheurystyki,
 • model Markowitza i jego pochodne na rynku akcji, rynku forex i rynku kryptowalut,
 • Principal Component Analysis w procesie redukcji liczby wskaźników analizy technicznej,
 • rozmyte sieci kognitywne na rynku forex,
 • Intensity Modulated Radiation Therapy analiza i przygotowanie map fluencji dla pacjentów onkologicznych. Metody korekty map fluencji bazujące na filtrach medianowych i uśrednianiu,
 • inne tematy interesujące seminarzystów pod warunkiem uzgodnienia zakresu pracy z promotorem.