Aktualności

Miło nam poinformować, że z inicjatywy Katedry Badań nad Gospodarką Cyfrową Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podpisał porozumienie z Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek sp. j. Na mocy zawartego porozumienia studenci i pracownicy naukowi UE... [Więcej]
W najnowszej książce Magdalena Jaciow i Robert Wolny, w oparciu o wyniki swoich badań, opisują, jak zmienił się polski e-konsument w ostatnim dziesięcioleciu. Zapraszamy do lektury! [Więcej]
Miło nam poinformować, że kolejny artykuł pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedry Badań nad Gospodarką Cyfrowa został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Energies. Dr Kinga Hoffmann-Brudzińska oraz dr Agata Stolecka-Makowska... [Więcej]
Miło nam poinformować, że artykuł pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedry Badań nad Gospodarką Cyfrowa został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Energies. Dr hab. Robert Wolny, prof. UE oraz dr hab. Magdalena Jaciow, prof. UE... [Więcej]
W dniu 13 czerwca 2022 r. odbyła się otwarta publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską dra Jakuba Stefka pod tytułem „Modele zachowań konsumentów na rynku sztuk performatywnych”. Promotor: Profesor Robert Wolny Promotor pomocnicza: dr Agata... [Więcej]
Doktorantka z Katedry Badań nad Gospodarką Cyfrową, mgr Monika Płaczkowska, po raz kolejny znalazła się w gronie największych ekspertów marketingu sportowego w Polsce osiągając 37 miejsce w rankingu 50 najbardziej wpływowych kobiet polskiego sportu.... [Więcej]
Kongres Sport Biznes Polska to najważniejsze wydarzenie branży sportowej w Polsce. Wyznacza nowe trendy i promuje dobre praktyki. Uczestnicy Kongresu dzielą się wiedzą i doświadczeniem. W tym roku w tym gronie jest nasza Doktorantka mgr Monika... [Więcej]
Zespół opracowujący comiesięczne "Komentarze do sytuacji w gospodarce regionalnej" otrzymał jedną z 13 nagród za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej. [Więcej]
Miło nam poinformować, że pracownicy Katedry Badań nad Gospodarką Cyfrową dr hab. Magdalena Jaciow, prof. UE oraz dr hab. Robert Wolny, prof. UE opublikowali artykuł pt. "New Technologies in the Ecological Behavior of Generation Z" w związku z... [Więcej]
Pracownicy Katedry prowadzą międzynarodowe badania dotyczące współdzielenia produktów przez młodych ludzi reprezentujących Pokolenie Z (osoby urodzone po 1995 roku) w Polsce i na Słowacji. Zebrane dane w postaci zbiorczych i porównawczych zestawień... [Więcej]