Podpisanie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem a Get Feedback - bezpłatne korzystanie z platformy Webankieta.pl

Miło nam poinformować, że z inicjatywy Katedry Badań nad Gospodarką Cyfrową Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podpisał porozumienie z Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek sp. j. Na mocy zawartego porozumienia studenci i pracownicy naukowi UE Katowice mogą bezpłatnie korzystać z platformy Webankieta do celów dydaktycznych.

Webankieta znajduje zastosowanie w prowadzeniu badań klientów, pracowników, użytkowników, a także badań naukowych i dydaktycznych. Zaletą narzędzia jest wygodny kreator tworzenia kwestionariuszy, wysyłka ankiet na adresy e-mail, przez link lub na za pomocą strony www oraz zaawansowany moduł analityczno-raportowy. 

Dzięki zawartemu porozumieniu społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach może bezpłatnie korzystać z platformy Webankieta (z wyłączeniem badań prowadzonych przez studentów wykorzystywanych w pracach dyplomowych: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej).

Kontem Administracyjnym, które umożliwia nadawanie i odbieranie dostępów dla studentów i pracowników naukowych Uczelni zarządzają administratorzy:

Centrum Informatyczne nie obsługuje procesu zakładania kont i administrowania nimi.