Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Kinga Hoffmann-Burdzińska została Trenerem Branżowych Symulacji Biznesowych

Revas to platforma branżowych symulacji biznesowych wykorzystywana szeroko w edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego. Umożliwia pracę na zajęciach w formule gry biznesowej, w której studenci podejmują decyzje biznesowe i poprzez ich analizę uczą się m.in., jak przygotowywać ofertę firmy, potrzebne do jej realizacji zasoby i rozwijać działalność.

Zapowiada się ciekawy semestr!

Profesor Robert Wolny laureatem Nagrody Ministra Edukacji i Nauki

Zespół opracowujący comiesięczne "Komentarze do sytuacji w gospodarce regionalnej" otrzymał jedną z 13 nagród za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej.

 

Nagrodę przyznano za stworzenie w partnerstwie z władzami regionalnymi (Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego) obserwatorium gospodarki regionalnej w warunkach pandemii koronawirusa. Od maja 2020 r. do sierpnia 2021 r. zespół regularnie publikował comiesięczne komentarze bazujące na opracowaniu danych gromadzonych w rytmie miesięcznym z różnych źródeł, tj. m.in. z Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Katowicach, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Miasta Katowice i Google.

W skład uhonorowanej grupy, koordynowanej przez dr. Marcina Barona, weszli: dr hab. Jan Acedański, prof. UE, dr Radosław Cyran, dr Piotr Dąbrowski, dr Bartłomiej Gabryś, dr Piotr Gibas, prof. Tomasz Ingram, dr Grzegorz Krawczyk i prof. Robert Wolny.

www.instagram.com/p/CaRYgqmDTOe/

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3