Działalność naukowo-badawcza

Projekt badawczy, nad którym aktualnie pracujemy realizowany jest we współpracy z:

  1. SGH w Warszawie (koordynator dr Jolanta Tkaczyk)
  2. Uniwersytet Szczeciński (koordynator prof. dr hab. Edyta Rudawska)
  3. UMCS w Lublinie (koordynator dr hab. Marcin Lipowski, prof. UMCS)
  4. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (koordynatorzy: prof. dr hab. Adam Sagan, dr hab. Mariusz Łapszyński, prof. UEK)
  5. Uniwersytet Śląski (dr hab. Olaf Flak, prof. UŚ Szkoła Filmowa)

i dotyczy:

  • świadomości ekologicznej i społecznej odpowiedzialności konsumenta
  • odpowiedzialnej konsumpcji energii w gospodarstwach domowych

 Szczegóły wkrótce!