Kontakt

Katedra Badań nad Gospodarką Cyfrową 

ul. Adamskiego 7
40-069 Katowice
Budynek N, pok. 257, 258, 260, 261, 262


Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice