Wybrane publikacje

 

Lista publikacji pracowników Katedry dostępna jest w systemie Expertus: http://bibliografia.bg.ue.katowice.pl/bib/