Przejdź do menu Przejdź do treści

Staż naukowy w roku akademickim 2023/2024

 

 

 

 

W roku akademickim 2023/2024 staż naukowy w naszej Katerdze ponownie podjęła Pani Prof. PŚl. dr hab.inż Bożena Gajdzik. Kontynuując współpracę naukową z Panią Profesor podjęliśmy się nowych wyzwań naukowych. Jednym z nich był temat funkcjonowania spółdzielni energetycznych. Spółdzielnie energetyczne OZE są popularne w takich krajach europejskich, jak: Niemcy, Dania, Austria, Szwecja, Holandia, Włochy, Francja i Hiszpania. Spółdzielnie energetyczne OZE są cenioną formą inwestycji obywatelskich w odnawialne źródła energii w krajach aktywnie uczestniczących w globalnej polityce redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jednak nie wszystkie kraje UE mają takie duże doświadczenie na rynku spółdzielni energetycznych, do takich krajów należy Polska. W Polsce spółdzielnie energetyczne działają od 2021 roku. Pierwsza spółdzielnia energetyczna w Polsce została zarejestrowana 11 maja 2021 r. i była to spółdzielnia energetyczna Eisall”. Obszar działalności spółdzielni obejmował województwo mazowieckie oraz gminy Raszyn, Nadarzyn i Michałowice. Drugą spółdzielnią była Nasza Energiaz siedzibą w Mszanie na Śląsku. Ta właśnie spółdzielnia stała się obiektem badań naukowych.

Rezultatem tych badań jest publikacja naukowa pt.Diagnosis of the Development of Energy Cooperatives in Poland—A Case Study of a Renewable Energy Cooperative in the Upper Silesian Region, Energies 2024, 17(3), 647; https://doi.org/10.3390/en17030647.

Ponadto w ramach stażu naukowego realizowane są badania dotyczące skłonności pokolenia Z do udziału w konsumpcji współdzielenia. Trwają badania wśród przedstawicieli tego pokolenia w Polsce, Czeskiej Republice, na Słowacji i w Ukrainie. Uzyskane już rezultaty badań będą prezentowane przez dr hab. inż. Bożenę Gajdzik, profesor Politechniki Śląskiej z Katedry Informatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej oraz dr Agatę Stolecką-Makowską i mgr Jakuba Kola z Katedry Badań nad Gospodarką Cyfrową Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na seminarium Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Katowicach. Seminarium poświęcone będzie dyskusji nad zagadnieniami dotyczącymi collaborative konsumpcji wśród młodych konsumentów. Przedmiotem dyskusji będą: sharing economy jako nowy trend gospodarczy, pokolenie Z jako podmiot ekonomii współdzielenia, skłonności pokolenia Z do dzielenia się produktami oraz społeczno-gospodarcze implikacje dotyczące tej problematyki. Seminarium odbędzie się w dniu 19 marca br. (wtorek) o godz. 11:00 w sali 2.19 w budynku CNTI Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (adres: Katowice, ul. Bogucicka 5).

W ramach współpracy z Panią Profesor dr hab. inż. Bożeną Gajdzik z Katedry Informatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej realizowane są również badania dotyczące transformacji podmiotów gospodarczych do wymogów cyfrowej gospodarki. Przygotowana jest publikacja naukowa pt. Pomiar gospodarki cyfrowej, w ramach badań statutowych Katery. Badania będą również prezentowane w innych wysoko punktowanych publikacjach i zagranicznej monografii naukowej.

+++

 Dr hab. inż. Bożena Gajdzik jest profesorem Politechniki Śląskiej. Specjalizuje się w zagadnieniach teoretycznych i praktycznych związanych z transformacją  przemysłową (analizuje zmiany w przemyśle stalowym od restrukturyzacji w latach 90. do nadal). W ostatnim czasie, obszarami badań naukowych, dr hab. inż. Bożeny Gajdzik, są zmiany związane z Green Deal. Jest autorką ponad 630 publikacji, w tym 30 wydawnictw książkowych. Nazwisko autorki, we wrześniu 2023 roku, po raz kolejny, znalazło się na liście Top 2  światowych naukowców roku 2022:

Link:Scientist on the global list of top scientists Top 2 (Oct. 2023).

elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6

1.1.Table:Table_1_Authors_career_2022_pubs_since_1788_wopp_extracted_202310.xlsx

1.2.Table: Table_1_Authors_singleyr_2022_pubs_since_1788_wopp_extracted_202310.xlsx 

Staż naukowy w semestrze letnim 2022/2023

W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 w Katerze staż naukowy zrealizowała Pani Profesor Bożena Gajdzik.

Efekty naukowe osiągnięte w ramach stażu naukowego to:

- publikacje naukowe w zagranicznych wysoko punktowanych czasopismach:

  1. Gajdzik, B.; Jaciow, M.; Wolniak, R.; Wolny, R., Grebski, W.W., Energy Behaviors of Prosumers in Example of Polish Households. Energies 2023, 16, 3186. doi.org/10.3390/en16073186, 140 pkt. , IF: 3.252.
  2. Gajdzik, B.; Jaciow, M.; Wolny, R., Types of E-Consumers and Their Implications for Sustainable Consumption - A Study of the Behavior of Polish E-Consumers in the Second Decade of the 21st Century. Sustainability 2023, 15, 12647. doi.org/10.3390/su151612647, 100 pkt., IF: 3.251.
  3. Gajdzik, B.; Jaciow, M.; Wolniak, R.; Wolny, R., Grebski, W.W., Assessment of the energy and heat consumption trends and Forecasting in the small consumer sector in Poland based on historical data. Resources 2023, 12(9):111. doi.org/10.3390/resources12090111, 100 pkt., IF: 3.3.

- rozdział w monografii naukowej wydawnictwa Taylor and Francis:

  1. Gajdzik, B.; Jaciow, M.; Wolny, R. Value creation for the digital consumer: a management guide. In: Effect of Digital and Climate Changes in the Business Models of Companies (ed.) A. Jabłoński. Publisher T&F, (planowany termin publikacji: styczeń/luty 2024 r., pkt. 70).

 - zeszyt specjalny MDPI, Sustainability (Szwajcaria):

  1. Sustainable consumption (SC) in the digital economy. Redaktorzy B. Gajdzik, M. Jaciow, R. Wolny (od 07.07.2023 do 30.02.2024).

Ponadto, w ramach stażu naukowego:

  1. Przygotowano propozycję monografii naukowej, którą wysłano do wydawnictwa Taylor and Francis, oczekując na pozytywne rozpatrzenie. Tytuł monografii: Manufacturing in the Digital Age. A maturity business model for the modern industrial transformation.
  2. Zainicjowano wspólne badania naukowe o zasięgu międzynarodowym (badania są w trakcie realizacji). Zakres przedmiotowy badań dotyczy skłonności pokolenia Z do współdzielenia produktów. Zakres przestrzenny badań: Polska, Czechy i Słowacja.
  3. Uczestniczono w badaniach statutowych Katedry Badań nad Gospodarką Cyfrową (dyskusja merytoryczna nad obszarami badawczymi w zakresie pomiaru gospodarki cyfrowej).
  4. Uczestniczono w roli eksperta, razem z pracownikami Katedry, w pracach nad analizą SWOT w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Nauka dla społeczeństwa”. Analiza SWOT wykonana dla regionalnego rozwoju turystyki.

Dr hab. inż. Bożena Gajdzik jest profesorem Politechniki Śląskiej. Specjalizuje się w zagadnieniach teoretycznych i praktycznych związanych z transformacją  przemysłową (analizuje zmiany w przemyśle stalowym od restrukturyzacji w latach 90. do nadal). W ostatnim czasie, obszarami badań naukowych, dr hab. inż. Bożeny Gajdzik, są zmiany w organizacji produkcji w kierunku „smart manufacturing” i reorganizacja czynnika ludzkiego, aby pracownicy uzyskali kompetencje wymagane do obsługi zaawansowanych technologii przemysłowych.

Jest autorką 600 publikacji, w tym 27 wydawnictw książkowych o zarządzaniu, czynniku ludzkim, zrównoważoności, społecznej odpowiedzialności. Autorskie monografie naukowe dotyczą głównie transformacji przemysłu stalowego w Polsce do nowych wymagań ekonomiczno-społecznych. W ostatnich latach, w dorobku autorskim są rankingowane zagraniczne i krajowe publikacje naukowe o Przemyśle 4.0 i implementowaniu zmian w przedsiębiorstwach, zarówno w twardych i miękkich obszarach zarządzania i organizacji.  

Nazwisko autorki, we wrześniu 2022 roku, znalazło się na liście Top 2  najlepszych światowych naukowców roku 2021:

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4?fbclid=IwAR1dL1x6lHGCUcaQkC5ufgMgjcleMeHAgG6dPKx4UD3CJYJG2qxpxIVcQQ4

(poz.199525, Table1 Authors-Singleyr_2021). Baza prowadzona przez Elsever: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw. Published: 3 November 2022|Version 5|DOI:10.17632/btchxktzyw.5

 "Jest mi niezmiernie miło zagościć w progach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W latach 90. tu rozpoczynałam swoją drogę naukową, dzięki Pani Profesor Zofii Kędzior ówczesnej Kierownik  Katedry Rynku i Konsumpcji, która zaszczepiła we mnie chęć do nauki, dzisiaj jestem naukowcem. Po latach wracam do współpracy naukowej z naukowcami z Katedry Badań nad Gospodarką Cyfrową, rozpoczynając badania nad cyfryzacją. Dziękuję Władzom Uczelni i Kierownikowi Katedry Badań nad Gospodarką Cyfrową, za umożliwienie mi odbycia stażu naukowego i zaproszenie do udziału w badaniach nad gospodarką cyfrową."

 Z wyrazami szacunku

Bożena Gajdzik

 

E-mail: bozena.gajdzik@polsl.pl

ORCID: 0000-0002-0408-1691

Politechnika Śląska

Katedra Informatyki Przemysłowej

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3