Przejdź do menu Przejdź do treści

Współpraca z praktyką

 

Pracownicy Katedry są ściśle związani z praktyką gospodarczą

 

Profesor Robert Wolny przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora Centrum Badań i Rozwoju (CBiR www.ue.katowice.pl/jednostki/centrum-badan-i-rozwoju/dzial-badan-ekspertyz-i-konsultingu.html) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Aktualnie z Centrum Badań i Rozwoju współpracują również:

dr hab. Magdalena Jaciow, prof. UE

dr Kinga Hoffmann-Burdzińska

dr Agata Stolecka-Makowska

dr Łukasz Bielecki

projektując, koordynując lub kierując realizowanymi projektami.

Zestawienie projektów zrealizowanych w latach 2011-2021 na zlecenie praktyki gospodarczej, w których uczestniczyli pracownicy Katedry

 1. Strategia rozwoju miasta Imielin na lata 2011-2020 na zlecenie Gminy Imielin
 2. Rynek audiowizualny w Polsce – diagnoza i perspektywy rozwoju na zlecenie Fundacji Edukacji Bez Granic i Ministerstwa Kultury
 3. Świadczenie usług doradczych z zakresu badań rynkowych i marketingowych prowadzonych w ramach Obserwatorium Technologicznego i Rynku dla Parku Naukowo-Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o.
 4. Diagnoza sytuacji w branży AUTOMOTIV w województwie śląskim z uwzględnieniem zwolnień z przyczyn zakładu pracy w spółce Fiat Auto Poland S.A. dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
 5. Strategia Kolei Śląskich na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2030 dla Kolei Śląskich
 6. Badanie opinii publicznej dotyczącej oceny trzech linii kreatywnych i wyboru rekomendowanej kreacji gry losowej na zlecenie GONG Sp. z o.o.
 7. Badanie kompetencji psychospołecznych uczniów w ramach projektu "Lekcja nieograniczonych możliwości" na zlecenie Miasta Rybnik
 8. Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością na zlecenie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
 9. Widz kinowy w Polsce dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie
 10. Przeprowadzenie badań wizerunkowych dla Spokey Sp. z o.o.
 11. Badanie rozpoznawalności marki firmy ZPUE w opinii studentów na zlecenie ZPUE Włoszczowa
 12. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu dla PGG S.A.
 13. Przygotowanie i przeprowadzenie badań bezpośrednich wśród abonamentowiczów NOSPR na zlecenie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
 14. Strategia dla Miasta Imielin 2021-2028
 15. Ekspertyza dot. konsekwencji likwidacji kopalń węgla kamiennego dla Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
 16. Realizacja transgranicznego projektu badawczego „EduFilharmonie – Nowe wyzwania w muzykoterapii” badanie dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie
 17. Diagnoza potencjału i potrzeb w zakresie usług społecznych oraz opracowanie raportu z badań dla Miasta Łaziska Górne

Ponadto:

Doktor Kinga Hoffmann-Burdzińska jest właścicielką i prezeską firmy INNORESEARCH, której misją jest wspieranie przedsiębiorców w zarządzaniu ich firmami poprzez rzetelne, wiarygodne i innowacyjne badania konkretnych obszarów organizacji i/lub jej otoczenia. Dzięki połączeniu wiedzy naukowej i praktycznemu doświadczeniu powstał unikatowy model, z którego skorzystało wiele polskich firm. Więcej na: innoresearch.pl

Doktor Łukasz Bielecki (biegły rewident nr ewidencyjny 13470, dyplomowany księgowy, posiada licencję Ministra Finansów na prowadzenie ksiąg rachunkowych, wykładowca, doradca) jest współwłaścicielem firmy Kancelaria Biegłych Rewidentów KLB, która świadczy usługi księgowe, podatkowe i doradcze. Więcej na: kancelaria-klb.pl

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3