Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta

Zintegrowane planowanie rozwoju

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych

Miasto Katowice
Wydział Obsługi Inwestorów


pod patronatem:

 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Regional Studies Association
Polsko - Amerykańskiej Rady Współpracy   

 ABSL 
Capgemini 
PwC 
TechMine 
Śląskiego Klastra IT 
Business Link 
Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
KSSE S.A. (w trakcie uzgadniania) 
Parku Technologicznego Euro-Centrum
 

 oraz

 

JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
prof. UE dr hab. Roberta Tomanka

Prezydenta Miasta Katowice
dr. Marcina Krupy

 

 organizują IV. konferencję z cyklu:

 

NOWE SEKTORY GOSPODARKI W ROZWOJU MIASTA.:

pt.: ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU


Celem konferencji jest wymiana poglądów przedstawicieli nauki, samorządu terytorialnego i biznesu na temat zintegrowanego planowania rozwoju.

Tematyka konferencji koncentruje się na następujących pytaniach:

  • jak definiować zintegrowane planowanie w kontekście rozwoju miast, metropolii i regionów?
  • jak łączyć metodologię planowania strategicznego i planowania przestrzennego na rzecz zintegrowanego podejścia do planowania rozwoju miast, metropolii i regionów?
  • jaka powinna być rola sektora biznesu i sektora społecznego w procesie zintegrowanego planowania rozwoju miast, metropolii i regionów?
  • jakie przykłady zintegrowanego planowania rozwoju miast i ich dzielnic, metropolii i regionów można postrzegać w kontekście dobrych praktyk?


Organizatorzy konferencji oczekują wystąpień naukowców i praktyków podejmujących następujące wątki tematyczne:

  • Zintegrowane planowanie rozwoju - podstawy koncepcyjne: uzasadnienie, założenia, elementy, system zintegrowanego planowania rozwoju;
  • Zintegrowane planowanie rozwoju – założenia metodologiczne: proces, regulacje, metody, narzędzia zintegrowanego planowania rozwoju;
  • Zintegrowane planowanie rozwoju – rola biznesu i społeczności lokalnej: znaczenie partycypacji w procesie zintegrowanego planowania rozwoju;
  • Zintegrowane planowanie rozwoju - w kierunku dobrych praktyk: koncepcje, strategie, programy, projekty wykorzystujące metodykę zintegrowanego planowania rozwoju dzielnic, miast, metropolii i regionów.TERMIN KONFERENCJI16 września 2019 r.
MIEJSCE OBRAD             Willa Goldsteinów, pl. Wolności 12a Katowice             

 WARUNKI UCZESTNICTWA                                                    

Opłata za uczestnictwo – 200 zł - pokrywa koszty materiałów konferencyjnych, poczęstunku i organizacji wydarzenia. Kwotę należy przekazać na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Bank Śląski S.A. o/Katowice, nr rachunku: 59 1050 1214 1000 0022 9625 8706 z dopiskiem „KATO2019 + imię i nazwisko” uczestnika konferencji. 

Ze względów technicznych liczba miejsc ograniczona.
Oficjalne języki konferencji: polski i angielski.

WAŻNE TERMINY 

30 sierpnia  2019 r.               nadesłanie kart zgłoszeń z abstraktem referatu
06 września 2019 r.               uregulowanie opłaty za uczestnictwo
16 WRZEŚNIA 2019 R.       TERMIN KONFERENCJI 
31 października 2019 r.         nadesłanie ostatecznej wersji artykułu

PUBLIKACJA

Organizatorzy przewidują możliwość publikacji: w ramach: Studiów Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (lista B; 10 pkt.) oraz Journal of Economics and Management (lista B; 12 pkt.). Warunkiem wydruku nadesłanych artykułów jest ich akceptacja przez Forum Naukowe Konferencji (pod względem zgodności merytorycznej z tematyką konferencji) oraz uzyskanie pozytywnych recenzji w procesie wydawniczym.