Goście z Podbeskidzia na zebraniu KN "Ekonomia Sportu"

22 lutego br. odbyło się kolejne, cykliczne spotkanie Koła Naukowego Ekonomia Sportu działającego przy Katedrze Ekonomii na Wydziale Ekonomii. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Tomasz Mikołajko – Prezes TS Podbeskidzie Bielsko Biała i Andrzej Rybarski – Dyrektor Sportowy Prezes TS Podbeskidzie Bielsko Biała.

Podczas spotkania liczna grupa studentów naszej Uczelni miała możliwość obejrzenia prezentacji i filmu o TS Podbeskidzie, jak również otrzymać bardzo wiele cennych informacji o praktycznych aspektach działalności klubu sportowego (piłkarskiego), które dotyczyły takich aspektów, jak: misja i strategia, działalność innowacyjna, kryteria oceny pracy trenera i zawodników, akcjach promocyjnych, współpracy z podmiotami zewnętrznymi, pozyskiwaniem sponsorów, planowanie budżetu i finansowanie działalności, wyzwaniach i perspektywach na przyszłość podmiotu sportowego w Polsce. 

Spotkanie trwało ponad 2,5 godziny, podczas którego przedstawiciele TS Podbeskidzie chętnie odpowiadali na bardzo liczne pytania studentów. Opiekun Koła dr Artur Grabowski otrzymał zapewnienie ze strony Prezesa TS Podbeskidzie o gotowości podjęcia stałej, partnerskiej współpracy pomiędzy klubem a KN Ekonomia Sportu. Wspólne pomysły będą realizowane na rzecz studentów aktywnie uczestniczących w działalności Koła Naukowego. Ponadto Prezes TS Podbeskidzie zaprosił wszystkich uczestników na wybrany przez studentów mecz oraz zwiedzanie stadionu w Bielsku Białej.

Natomiast przed członkami Koła Naukowego Ekonomia Sportu kolejne ciekawe spotkania z praktykami reprezentującymi sports industry z naszego regionu. Przypominamy, iż Koło Naukowe jest otwartą inicjatywą do której może przystąpić każdy Student lub Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.