KN Ekonomia Sportu na spotkaniu z Prezesem GKS Tychy

Członkowie KN Ekonomia Sportu wzięli udział w spotkaniu z Leszkiem Bartnickim – Prezesem Zarządu Klubu Piłkarskiego GKS Tychy S.A., które odbyło się na terenie Stadionu Miejskiego.

Podczas dyskusji Prezes Bartnicki przedstawił praktyczne aspekty funkcjonowania profesjonalnego klubu (przedsiębiorstwa) piłkarskiego, przywołując liczne przykłady ze swojej kariery zawodowej w innych klubach (m.in. Motor Lublin, Chojniczanka Chojnice), czy też o pisaniu pracy magisterskiej, która dotyczyła działalności marketingowej KS Górnik Łęczna. W szczególności zostały omówione warunki w jakich odbywa się konkurencja sportowo-ekonomiczna.

Następnie zostały poruszone kwestie finansowania działalności, pozyskiwania sponsorów i partnerów oraz prowadzenia gospodarki finansowej w GKS Tychy. Ponadto Prezes Bartnicki zachęcał studentów także do rozważanie rozwoju ścieżki kariery poprzez zaangażowanie w działalność podmiotów funkcjonujących na krajowym rynku sportowym.

Nie zabrakło wątków dotyczących oceny pracy trenera i zawodników, skautingu czy też współpracy z miastem Tychy i środowiskiem kibiców. Na wszystkie pytania sformułowane przez studentów naszej Uczelni zostały udzielone wyczerpujące odpowiedzi.

Jest to kolejna inicjatywa Koła Naukowego, które regularnie odbywa spotkania z przedstawicielami rynku sportowego z naszego regionu. Przynależący do niego studenci otrzymali zaproszenie do złożenia wizyty na stadionie podczas kolejki ligowej, gdzie będą mieli możliwość "od kuchni” przyglądać się organizacji dnia meczowego a potem wspólnego oglądania domowego spotkania piłkarskiego GKS Tychy w ramach rozgrywek Fortuna 1 Ligi.