Konferencja Współczesne Problemy Ekonomii

W dniu 16 września 2020 roku odbyła się konferencja Współczesne Problemy Ekonomiczne „Trzydzieści lat transformacji” współorganizowana przez Katedrę Ekonomii oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Katedrę Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Przewodniczącą Rady Programowej konferencji była prof. Urszula Zagóra-Jonszta, a za stronę organizacyjną odpowiadała mgr Jolanta Pasionek.