Menedżerskie spotkanie KN Ekonomia Sportu

Na drugim już zebraniu Koła Naukowego Ekonomia Sportu w bieżącym roku akademickim gościliśmy przedstawicieli spółki akcyjnej GKS Katowice. Dyrektor sekcji piłki nożnej – Tadeusz Bartnik i menedżer sekcji żeńskiej – Mateusz Polak w sposób ciekawy i bardzo precyzyjny opowiadali o praktycznych aspektach funkcjonowania klubu – przedsiębiorstwa sportowego GKS Katowice.

Prelekcja i późniejsza dyskusja dotyczyła szerokiego podejścia do zagadnień ekonomii menedżerskiej na przykładzie sportu profesjonalnego. Zaprezentowano od strony popytowej i podażowej rynek piłkarski na jakim działa GieKSa. Uzyskaliśmy informacje o strategii klubu i jej wdrażaniu oraz współpracy z interesariuszami.

Prelegenci przedstawili nie tylko jakiego rodzaju decyzje menedżerskie są podejmowane, ale także ze szczegółami omówili cały ten proces. Dowiedzieliśmy się jak odbywa się rekrutacja trenera i zawodników. Ponadto zwrócono uwagę na ryzyko w działalności sportowej i sposoby jego ograniczania. Wystąpienia obu Prelegentów były sfokusowane w 100% na aspektach praktycznych i pozwoliły otrzymać solidną dawkę wiedzy ekonomicznej, a także cennych informacji (np. finansowych) obrazujących biznes sportu profesjonalnego (piłki nożnej męskiej i żeńskiej) w Polsce.

Zgromadzony materiał zostanie wykorzystany w dalszych pracach Koła Naukowego Ekonomia Sportu i będzie przedmiotem dyskusji podczas naszych kolejnych zebrań. Współpraca z przedstawicielami spółki akcyjnej GKS Katowice będzie kontynuowana, a na kolejne spotkaniach w bieżącym roku akademickim będziemy gościć menedżerów z sekcji siatkówki, tenisa ziemnego i hokeja.