Nasz pracownik z referatem na 8th International Science Conference „Quality in Sport”

Dr Artur Grabowski uczestniczył w 8th International Science Conference „Quality in Sport” zorganizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, podczas której wygłosił referat. Wyniki badań zostały opublikowane w artykule pt. Implementation of sustainable development in Borussia Dortmund GmbH & Co. KgaA w „Journal of of Physical Education and Sport (2021) vol. 2, pp. 1084-1090 (70 pkt. zgodnie z wykazem Ministerstwa Edukacji i Nauki).

Link do publikacji