Pracownik Uczelni nagrodzony na konferencji

Profesor Stanisław Swadźba, Kierownik Zakładu Systemów Gospodarczych w Katedrze Ekonomii, w dniach 4-5 października br. uczestniczył w 17 międzynarodowej konferencji "Globalization and its socio-economic consequences 2017", której organizatorem był Uniwersytet w Żylinie (Słowacja).

Prof. Swadźba wygłosił naukowy referat pt.: "The Differences in the Level of Globalization and its Changes in the World", który został nagrodzony przez Organizatorów konferencji.