Aktualności

Publikacja pracownika Katedry w czasopiśmie z listy JCR


Dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE oraz dr hab. Grzegorz Maciejewski z Katedry Rynku i Konsumpcji opublikowali artykuł pt. Precautionary demand for cash and perceived risk of electronic payments w Sustainability vol. 19, no 12 (2020), - w czasopiśmie z listy JCR (IF: 2,576, CiteScore: 3.2).

Celem artykułu jest zweryfikowanie roli przezornościowego popytu na gotówkę w warunkach występowania ryzyka płatności elektronicznych.

Artykuł dostępny online: DOI: https://doi.org/10.3390/su12197977