Publikacja pracowników w Katedry w czasopiśmie z listy JCR

Dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE oraz dr Rafał Żelazny opublikowali artykuł pt. TFP spillover effects via trade and FDI channels w Economic Research-Ekonomska Istraživanja vol. 33, no 1 (2020), s. 2509-2525 - w czasopiśmie z listy JCR (IF: 2,229)

Artykuł dostępny online: DOI: https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1629327