Stopień doktora dla Marty Tomeczek

W dniu 10.12.2020 r. Komitet Naukowy dyscypliny Ekonomia i Finanse nadał stopień naukowy doktora Pani dr Marcie Tomeczek, doktorantce w Katedrze Ekonomii, która obroniła rozprawę doktorską, pt. Instytucjonalne przesłanki nierówności ekonomicznych. Przykład wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, przygotowaną pod kierunkiem naukowym dr hab. Izabeli Ostoj, prof. UE i promotora pomocniczego - dr Magdaleny Tusińskiej.