Ukazała się kolejna monografia pracownika Katedry

Ukazała się monografia pt. Praca w czasach cyfrowych platform technologicznych. W sieci gig economy autorstwa dr hab. Izabeli Ostoj, Prof UE.

Za cel monografii obrano przybliżenie uwarunkowań realizacji usług pracy za pośrednictwem cyfrowych platform technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem istoty i natury zjawisk, ich definicji i klasyfikacji, mechanizmów funkcjonowania, jak również podjęto się oceny skutków nowych form świadczenia pracy dla jej jakości. Innowacyjny charakter publikacji wynika z prezentacji i systematyzacji wiedzy o nowym segmencie gospodarki, a zwłaszcza rynku pracy, opartym na świadczeniu usług online lub offline z wykorzystaniem cyfrowych platform technologicznych, zwanym gig economy.