XII konferencja z cyklu "Systemy gospodarcze i ich ewolucja"

Zakład Systemów Gospodarczych Katedry Ekonomii organizuje w dniach 20-22 września 2018 r. w Ustroniu XII ogólnopolską konferencję naukową z cyklu: "Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Systemowe uwarunkowania roli rynku we współczesnej gospodarce".

Konferencję objął Honorowym Patronatem Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. Robert Tomanek prof. UE oraz Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN, Oddział w Katowicach.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej konferencji: systemy.ue.katowice.pl