Przejdź do menu Przejdź do treści

Działalność naukowo-badawcza

W Katedrze Ekonomii prowadzone są liczne badania zarówno zespołowe jak i indywidualne. Do najważniejszych nurtów badań zespołowych zaliczyć można:

 

Niedoskonałość informacji i jej konsekwencje dla wybranych rynków

 

Przedmiotem badań jest zwłaszcza: czy rynek dóbr informacyjnych podlega zjawisku niedoskonałości informacji; jakie mechanizmy rynku informacji w warunkach jej obfitości odpowiadają mechanizmom znanym z rynku charakteryzującego się rzadką informacją; jakie są informacyjne źródła niepewności i w jaki sposób wobec tego należy dokonywać pomiaru niepewności (percepcji niepewności) odczuwanej przez gospodarstwa domowe; jak niedoskonałość informacyjna wpływa na wybrane procesy gospodarcze: migracje, rynek kyptowalut i rynek walutowy.

 

Bogactwo i ubóstwo jako zagadnienie ekonomiczne

Przedmiotem badań jest zagadnienie bogactwa i ubóstwa, a w szerszym kontekście nierówności ekonomicznych oraz społecznych. Zagadnienie to w sposób naturalny wpisuje się w ewolucję ładu społeczno-ekonomicznego. Dlatego też w prowadzonych badaniach nie można ograniczać się tylko i wyłącznie do interpretacji ekonomicznej, ale należy poszerzyć te rozważania o wątki polityczne oraz religijno-etyczne (moralne).

 

Zmiana technologiczna a zmiana instytucjonalna – ujęcie systemowe

 

Przedmiotem badań są wybrane zależności pomiędzy zmianami technologicznymi (w szczególności cyfryzacją i platformizacją gospodarki) a zmianami instytucjonalnymi w gospodarce rynkowej, w odniesieniu zarówno do polskiej gospodarki jak i innych krajowych systemów gospodarczych. Do eksplorowanych obszarów badań należą: podział dochodów, rynek pracy, e-commerce, zmiany w zakresie globalizacji gospodarek oraz ochrony praw własności.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca