Katedra Ekonomii - Informacja wstępna

Katedra Ekonomii powstała w 1992 roku w wyniku przekształcenia Instytutu Ekonomii Politycznej. Kierownikiem Katedry do 31.X.2000 r. był prof. zw. dr hab. Joachim Meisner. Od 1.XII.2000 r. funkcję tę pełni prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta. Katedra liczy 19 pracowników dydaktyczno-naukowych, skupionych w ramach 3 zakładów:

  • Zakład Systemów Gospodarczych - Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Swadźba
  • Zakład Koniunktury i Wzrostu Gospodarczego - Kierownik: dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE
  • Zakład Historii Myśli Ekonomicznej - Kierownik: dr hab. Barbara Danowska-Prokop, prof. UE  

Wśród pracowników Katedry jest  2 profesorów tytularnych, 3 doktor habilitowany na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 8 adiunktów, 3 starszych wykładowców oraz 3 asystentów.
Pracownicy prowadzą zajęcia dydaktyczne z mikroekonomii, makroekonomii, ekonomii menedżerskiej, ekonomii międzynarodowej, historii myśli ekonomicznej, historii gospodarczej oraz wielu przedmiotów specjalistycznych.