Katedra Ekonomii - Informacja wstępna

Katedra Ekonomii liczy obecnie 16 pracowników naukowo-dydaktycznych: 2 profesorów tytularnych, 7 doktorów habilitowanych, 4 doktorów oraz 3 magistrów.

W Katedrze Ekonomii prowadzone są badania naukowe z dyscypliny ekonomia i finanse, w tym zwłaszcza z zakresu historii myśli ekonomicznej, systemów gospodarczych oraz koniunktury i wzrostu gospodarczego.

Pracownicy Katedry Ekonomii są zaangażowani w zajęcia dydaktyczne na wszystkich stopniach studiów, zarówno polskojęzycznych, jak i anglojęzycznych, a także w Szkole Doktorskiej oraz na studiach podyplomowych. Z inicjatywy pracowników Katedry zostały utworzone dwie specjalności oferowanych na kierunku Ekonomia, tj. Ekonomia menedżerska na studiach 1 stopnia oraz Analityk rynku na studiach 2 stopnia.

W ramach Katedry Ekonomii aktywnie działają trzy studenckie koła naukowe, tj. KN „Forex”, KN „Ekonomia sportu” oraz KN "Debaty Ekonomiczne"