Koło Naukowe „Ekonomia Sportu”

KN „Ekonomia Sportu” zostało utworzone w czerwcu 2017 roku. Inicjatorem i Opiekunem Koła jest adiunkt w Katedrze Ekonomii – dr Artur Grabowski. Swoją działalność Koło Naukowe rozpoczęło od roku akademickiego 2017/2018. W pracach Koła uczestniczyli Studenci ze wszystkich Kolegiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach a  dwoje członków Koła kształci się obecnie w Szkole Doktorskiej. W obradach Koła udział wzięło dotychczas ponad 24 przedstawicieli biznesu sportowego (trenerzy, menedżerowie, dyrektorzy, prezesi) z różnych dyscyplin sportu (koszykówka, lekko atletyka, piłka nożna, piłka ręczna).  Z inicjatywy Koła Naukowego na Wykłady Dziekańskie przyjechali: Antoni Piechniczek (listopad 2018 r.) i Henryk Grzonka (maj 2019r.) Zorganizowaliśmy dwie  Debaty Naukowe na Stadionie Śląskim w Chorzowie (2018 i  2019 rok), dotyczące współczesnego rynku sportu. Z inicjatywy opiekuna koła – nasza Uczelnia podpisała umowę o współpracy z GKS Tychy S.A. Ponadto Członkowie Koła wspomagają kluby w trakcie dnia meczowego. Przez trzy kadencję prezesem Koła był Adrian Pietrzyk (obecnie student Szkoły Doktorskiej UE Katowice i Koordynator Zagłębie Sosnowiec Business Club). Członkowie Koła biorą udział w konferencjach naukowych i publikują artykuły w czasopismach naukowych.

Celem Koła jest:

 • Rozwijanie wiedzy Studentów na temat współczesnego rynku sportu, ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów na rynku sportu;
 • Integracja środowiska studenckiego zainteresowanego ekonomią sportu;
 • Umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy z zakresu ekonomii sportu;
 • Rozwój aktywności naukowej i społecznej członków oraz doskonalenie umiejętności organizacyjnych i pracy zespołowej;
 • Udział w wydarzeniach z różnych dyscyplin sportu, jakie odbywają się na obszarze województwa śląskiego;
 • Współpraca z klubami i stowarzyszeniami sportowymi oraz organizacjami w kraju i za granicą zajmującymi się ekonomią sportu;
 • Organizacja warsztatów i paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów z rynku sportu.

Kontakt: artur.grabowski@ue.katowice.pl

Jesteśmy na Facebook

Z działalności koła naukowego "Ekonomia sportu"

Koło Naukowe „Ekonomia sportu” zorganizowało dotychczas w bieżącym roku akademickim 2020/2021 cztery spotkania – webinarium z udziałem przedstawicieli biznesu sportowego.

1 czerwca 2021 roku: Naszym gościem był Prezes Zarządu GTK Gliwice – Pana Jarosława Zięba (będący jednocześnie współwłaścicielem klubu). Podczas spotkania została przedstawiona sytuacja GTK Gliwice, klubu występującego na co dzień w Polskiej Lidze Koszykówki.  Poznaliśmy genezę,  etapy rozwoju sportowo-ekonomicznego. Ponadto znalazły się odniesienia do profesjonalnej koszykówki w Polsce, Europie i w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja z Prezesem J.  Ziębą dotyczyła praktycznych aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarze sportu profesjonalnego – koszykówki. 

26 maja 2021 roku: odbyła się III debata Koła Naukowego "Ekonomia sportu", a jej temat brzmiał: "Współczesny rynek sportu: wyzwania i zagrożenia". W pierwszej części wydarzenia odbyły się cztery prezentacje, które wygłosili: 

 • dr Ewa Kruszyńska: Czynniki wpływające na stan i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz na aktywność rekreacyjną mieszkańców, w oparciu o program strategiczny „Sportowy Poznań".
 • dr Grzegorz Botwina: Promocja żeglarstwa przez sportową grę wideo - Virtual Regatta.
 • mgr Adrian Pietrzyk: Wykorzystanie koncepcji Business Model Canvas w polskich klubach piłkarskich - case study na przykładzie polskich klubów piłkarskich.
 • dr Artur Grabowski: Kapitalizm państwowy w profesjonalnej lidze piłki nożnej w Polsce.

W części II miała miejsce dyskusja panelowa w której udział wzięli:

 • dr Ewa Kruszyńska (Katedra Sportów Indywidualnych, Turystyki i Rekreacji. Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego),
 • dr Gabriel Pawlak (Pełnomocnik Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Zakład Komunikacji i Zarządzania),
 • dr Grzegorz Botwina (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, prezes zarządu Institute for Sport Governance),
 • dr Artur Grabowski (Katedra Ekonomii, Kolegium Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, członek European  Association for Sport Management),
 • mgr Adrian Pietrzyk (przewodniczący Koła Naukowego „Ekonomia Sportu”, doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, opiekun naukowy dr hab. Paweł Kosiń, prof. UE).

Podczas debaty zostały poruszone kwestie dotyczące teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania polskiego sportu, CSR w sporcie, projektów Unii Europejskich ukierunkowanych na sport, e-żeglarstwa, gamingu, rozwoju infrastruktury sportowej, modeli zarządzania sportem na poziomie klubów i organizacji sportowych. Podkreślano konieczność pogłębiania edukacji wśród pracowników klubów sportowych a także postulowano stworzenia forum współpracy pomiędzy nauką i sportem. W debacie uczestniczyli naukowcy i studenci z Uniwersytetu Ekonomicznego, a także przedstawiciele klubów/organizacji sportowych.  


11 marca 2021 roku
 odbyło się kolejne zebrania Koła Naukowego „Ekonomia Sportu”, podczas którego gościliśmy Paulina Liszka – kierownikiem ds. marketingu i komunikacji w ŁKS Łódź S.A. Spotkanie było świetną okazją na zapoznanie się z praktycznymi aspektami funkcjonowania sportowej spółki akcyjnej ŁKS Łódź. W szczególności dotyczyło to pracy w obszarze sponsoringu i marketingu sportowego. Pani Paulina Liszka skupiła się w swoim wystąpieniu na przekazaniu słuchaczom, własnych doświadczeń zawodowych oraz przedstawiła m.in. case study dotyczące organizacji dnia meczowego (działań przed spotkaniem ligowym, w trakcie spotkania i po jego zakończeniu). Dowiedzieliśmy się jak wygląda codzienna praca w klubie piłkarskim w obszarze marketingowo-komunikacyjnym. W drugiej części odbyła się dyskusja z uczestnikami webinarium, podczas której poruszano tematy związane z bieżącymi warunkami prowadzenia działalności ŁKS S.A. a także o planach i zamierzeniach na przyszłość.


3 marca 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie Koła Naukowego podczas, którego gościliśmy Piotra Kasprzyka – założyciela i właściciela portalu „Piłkarski Biznes”. Nasz Gość przedstawił prezentację „Piłka nożna o wielu obliczach. Od dziennikarstwa po skauting". P. Kasprzyk opowiadał o swojej drodze zawodowej przedstawiając przy tym zmieniające się oblicze polskiego futbolu. Usłyszeliśmy wiele o różnych miejscach, ludziach i wydarzeniach, wszak P. Kasprzyk współpracował przy tworzeniu gry "Championship Manager", był współudziałowcem portalu Widzewiak.pl, był skautem Pogoni Szczecin. Opowieść dotyczyła pracy w mediach i bycia pośrednikiem transferowym, a także jak P. Kasprzyk bronił praw zawodników działając na rzecz Związku Zawodowego Piłkarzy. W drugiej części spotkania odbyła się długa runda pytań ze strony uczestników webinarium.


24 lutego 2021 roku gościem Koła Naukowego „Ekonomia Sportu” był Łukasz Krupa menedżera zarządzającego polskim przedstawicielstwem firmy InStat Football, który rozpoczął swoje wystąpienie od przedstawienia swojej drogi na rynku sportu w Polsce. Zaczął opowieść o swoich początkach klubie Piast Leszczyny, a potem współpracy z trenerami Ryszardem Wieczorkiem  i  Markiem Wleciałowskim,  gdy pracował w roli asystenta w ROW Rybnik.  Następnie zaczął pracę w InStat Football (rosyjska firma z siedzibą w Moskwie) i agencją menedżerską Kołakowski Football Management. W drugiej części spotkania Ł. Krupa opowiadał o funkcjonowaniu InStat, a w szczególności usługach oferowanych przez tę firmę. Nasz gość zaprezentował wachlarza narzędzi statystyczno-analitycznych wykorzystywanych nie tylko w piłce nożnej, ale także w hokeju i koszykówce. Zostały przedstawione metody zbierania danych, analiza i wnioskowanie statystyczne. W ostatniej części spotkania odbyła się dyskusja. W webinarium oprócz studentów naszej Uczelni uczestniczyli także przedstawiciele branży sportowej.


10 grudnia 2020 roku o budowanie partnerskich relacji w biznesie opowiadał Radosław Rogiewicz – inicjator i Prezes „Partnerskich Klubów Biznesów". Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania "Partnerskich Klubów Biznesu", jak również z działalnością podmiotów na rynku sportu profesjonalnego. Jak wskazywał R. Rogiewicz kontakty = kontrakty, a sport jest bardzo dobrym łącznikiem pomiędzy nimi. Partnerskie Kluby Biznesu zawierają cztery elementy: sport, reklamę, biznes a także integrację. Na przykładach z polskiego rynku sportu Prelegent ukazał, jakimi zasadami rządzi się ta branża gospodarki. Ponadto wysłuchano użytecznych rad dotyczących pozyskiwania sponsorów dla projektów i inicjatyw realizowanych w sporcie oraz na czym polega proces budowania relacji z otoczeniem/interesariuszami klubów sportowych. Prezes Rogiewicz motywował do przełamywania i pokonywania barier oraz trudności w rozwoju biznesu sportowego. Na zakończenie odbyła się dyskusja, która dotyczyła funkcjonowania podmiotów na rynku sportu (zarówno profesjonalnego, jak i amatorskiego). W webinarze udział wzięła liczna grupa studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.