International Women's Day Conference in Economics, Finance and Management

 

Konferencja pt. International Women’s Day Conference in Economics, Finance and Management, współorganizowana przez Katedrę Ekonomii oraz Katedrę Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych, odbyła się 8 marca 2023 r. w formie zdalnej.

Zamierzeniem organizatorek konferencji były przede wszystkim promocja pluralizmu w nauce, poszukiwanie synergii wynikającej z różnorodności podejmowanych problemów badawczych i wykorzystywanych metod, zarówno przez ekonomistki, jak i ekonomistów, a także umożliwienie naukowcom (szczególnie kobietom-ekonomistkom) zaprezentowania swoich wyników badań oraz merytorycznej dyskusji.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie.