International Women's Day Conference in Economics, Finance and Management

 

Konferencja pt. International Women’s Day Conference in Economics, Finance and Management, współorganizowana przez Katedrę Ekonomii oraz Katedrę Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych, odbyła się 8 marca 2021 r. w formie zdalnej.

Zamierzeniem organizatorek konferencji były przede wszystkim promocja pluralizmu w nauce, poszukiwanie synergii wynikającej z różnorodności podejmowanych problemów badawczych i wykorzystywanych metod, zarówno przez ekonomistki, jak i ekonomistów, a także umożliwienie naukowcom (szczególnie kobietom-ekonomistkom) zaprezentowania swoich wyników badań oraz merytorycznej dyskusji.

Konferencję otwarła JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, a w powitaniu gości uczestniczył także Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji prof. dr hab. Sławomir Smyczek.

Następnie prof. Daphne R. Raban (School of Business Administration, University of Haifa) wygłosiła wykład pt. "Behavioral and data-driven study of the value of information".

Po przerwie obrady miały miejsce w sesjach równoległych, w których prelegenci z kilkunastu krajów wygłosili 45 referatów. Tematyka mieściła się w następujących obszarach: WOMEN ON THE LABOR MARKET, FAMILY ECONOMICS, EDUCATION, FINANCE & CSR (I), FINANCE & CSR (II), COVID-19, REGIONS / SECTORS, MANAGEMENT oraz ECONOMICS (VARIA) dla sesji w języku angielskim, a dla sesji w języku polskim: MARKETING, KOBIETY A RYNEK PRACY oraz FINANSE / MIGRACJE / INNOWACJE.

Konferencję zakończyła dyskusja panelowa pt. Women about Economics – Economics about Women: In the shadow of the COVID-19 crisis, w której udział wzięły w roli panelistek: prof. Ingrid Claes (Odisee University of Applied Sciences, Belgium), prof. Ana Fava (Federal University of ABC, Brazil), dr Zofia Łapniewska (Jagiellonian University) oraz dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, prof UJ (Jagiellonian University). Dyskusję moderowała dr hab. Julia Włodarczyk.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie.