Przejdź do menu Przejdź do treści
Strona główna
Tematyka konferencji
Informacje organizacyjne
Rejestracja
Kalendarium konferencji
Komitet organizacyjny
Pliki do pobrania

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Konferencja odbędzie się w dniach 22-24 września 2022 roku w Ustroniu. Szczegółowy program konferencji będzie dostępny na stronie internetowej konferencji.

Zgłoszenie udziału w konferencji należy zarejestrować  do dnia 30 czerwca 2022 roku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej konferencji (zakładka Rejestracja). Formularz będzie dostępny w przeciągu najbliższych dni.

Opłata konferencyjna  wynosi 1600 zł. Opłatę należy wnieść do dnia  30 czerwca 2022 roku  na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

ING Bank Śląski o/Katowice

65 1050 1214 1000 0007 0000 7974

z dopiskiem Konferencja historyków myśli ekonomicznej (nazwisko i imię)

 

Publikacje konferencyjne

1.   „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie/Cracow Review of Economics and Management” (70 pkt.), publikacja (w języku angielskim) po uzyskaniu pozytywnych recenzji i spełnieniu ogólnych wymagań czasopisma dostępnych pod adresem https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl

2.   „Journal of Economics and Management” (JEM) (40 pkt.), publikacja artykułów empirycznych (w  języku angielskim) po uzyskaniu pozytywnych recenzji i po spełnieniu  ogólnych wymagań czasopisma dostępnych pod adresem: https://www.ue.katowice.pl/en/university/journals/journal-of-economics-and-management/online-submission.html

3.   Monografia naukowa współautorska Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Artykuły (w języku polskim lub angielskim) będą recenzowane, a po uzyskaniu pozytywnej recenzji opublikowane w monografii. Objętość rozdziału, sformatowanego zgodnie z wymogami redakcyjnymi wraz z przypisami i literaturą, powinna wynosić ok. 30 tys. znaków. Wymogi redakcyjne znajdują się na stronie konferencji.

W  przypadku negatywnej recenzji tekstu, niespełnienia wymogów formalnych lub rezygnacji na mniej niż 30 dni przed terminem konferencji opłata konferencyjna nie zostanie zwrócona.  

Szczegółowe informacje, a także wszystkie pliki do pobrania są dostępne na stronie internetowej konferencji.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres konferencja.hme@uekat.pl lub do sekretarza Konferencji doktora Artura Grabowskiego.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3