Konferencja z cyklu WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMICZNE

Konferencja współorganizowana jest przez trzy ośrodki akademickie:


Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wydział Ekonomii

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wydział Ekonomii i Finansów

Katedra Ekonomii

Katedra Polityki Ekonomicznej i Studiów Regionalnych

Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych

 

 

 

 

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMICZNE

,,EUROPA I ŚWIAT W OBLICZU KRYZYSU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO’’

 

Toruń, 2.06.2022

on-line

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

  • Zagrożenia dla rozwoju społeczno-gospodarczego świata
  • Ocena polityki gospodarczej w wymiarze europejskim i globalnym
  • Czynniki wpływające na (de)koniunkturę gospodarczą Europy
  • Wpływ wzajemnych relacji na sytuację społeczno-gospodarczą Polski i UE
  • Społeczne i ekonomiczne wyzwania transformacji energetycznej

 

Informacja na stronie konferencji

 

 

 

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMICZNE

– EKONOMIA PANDEMII

 

Wrocław, 10.06.2021

on-line


ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

– polityka gospodarcza w czasach pandemii
– polityka publiczna w czasach pandemii
– polityka antycypacyjna w czasach pandemii – teoria i praktyka
– przedsiębiorczość i rynki pracy w czasach pandemii
– problemy rozwoju inkluzyjnego w czasach pandemii
– problemy gospodarki globalnej i europejskiej w czasach pandemii
– Unia Europejska w czasach pandemii: sukces czy porażka europejskich instytucji?
– polityki Unii Europejskiej w czasie pandemii: czasowa, czy stała zmiana priorytetów?
– „slowbalizacja”, czyli koniec globalizacji?
– przebieg pandemii w krajach rozwijających się
– pandemia a polityka klimatyczna
– funkcjonowanie wybranych rynków w czasach pandemii
– oddziaływanie pandemii COVID 19 na łańcuchy dostaw – kto traci, a kto zyskuje w wyniku pandemii?
– zmiany strukturalne w gospodarkach krajowych i gospodarce światowej

Informacja o konferencji

Program konferencji

 

 

 

 

IX Konferencja z cyklu

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMICZNE

„Trzydzieści lat transformacji”

odbyła się

16 września 2020 roku

 

RADA PROGRAMOWA

Prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta (UE Katowice)

Dr hab. Jacek Pietrucha, Prof. UE (UE Katowice)

Dr hab. Grażyna Wolska, Prof. UMK (UMK Toruń)

Dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, Prof. UE (UE Wrocław)

 

KOMITET NAUKOWY

Prof. UMK dr hab. Jerzy Boehlke Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr Dariia Doroshkevych Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska im. Igora Sikorskiego, Ukraina

Prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Prof. dr Olha Ilyash Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska im. Igora Sikorskiego, Ukraina 

Prof. Vytautas Juščius Uniwersytet w Kłajpedzie, Litwa

Prof. UMG dr hab. Joanna Kizielewicz Uniwersytet Morski w Gdyni

Prof. UE Barbara Kos, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr Svitlana Kucherenko Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Perejasławiu Chmielnickim, Ukraina

Prof. zw. dr hab. Grażyna Krzyminiewska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. US dr hab. Danuta Miłaszewicz Uniwersytet Szczeciński

Prof. zw. dr hab. Magdalena Osińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. zw. dr hab. Aleksander Panasiuk Uniwersytet Jagielloński

Prof. Ivona Vrdoljak Raguz Uniwersytet w Dubrowniku, Chorwacja

Dr Viacheslav Riznyk Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Perejasławiu Chmielnickim, Ukraina

Prof. zw. dr hab. Stanisław Swadźba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. zw. dr hab. Daniela Szymańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr Alena Vankevich Witebski Państwowy Uniwersytet Technologiczny, Białoruś prof. Olexandr Vlasiuk Narodowy Instytut Badań Strategicznych, Ukraina

Prof. Iwona Windekilde Uniwersytet w Aalborgu, Dania

Prof. dr. Osman Yildirim Uniwersytet Stambulski Arel, Turcja

Prof. UE dr hab. Halina Zboroń Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. US dr hab. Magdalena Zioło Uniwersytet Szczeciński

 

Program konferencji

Publikacja pokonferencyjna