Publikacje naukowe pracowników

Szczegółowy wykaz publikacji pracowników Katedry Ekonomii dostępny jest w uczelnianym serwisie bibliograficznym Expertus (bibliografia.bg.ue.katowice.pl/bib/).