Przejdź do menu Przejdź do treści

Ważniejsze publikacje, które ukazały się w roku 2019

 

Ekonomia sportu. Zagadnienia metodologiczne i wybrane doświadczenia, Artur Grabowski Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019

  

 

 

 

 

 

 

 Link do publikacji 

 

Francuskie podejście regulacyjne we współczesnej teorii ekonomii, Renata Pęciak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019

  

 

 

 

 

 

Link do publikacji 

 

Globalization and economic growth in highly developed countries, Stanislaw Swadźba, The 19th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 Sustainability in the Global-Knowledge Economy. Rajecke Teplice, Slovakia, October 9-10, 2019

 

Link do publikacji

 

 

Globalization vs. economic growth in new countries of the European Union, Stanisław Swadźba, Ekonomicko-manazerske spektrum, 2019, vol. 13, iss. 1

 

 

Link do publikacji

 

 

Intellectual property as intangible good, Dominika Bochańczyk-Kupka, Ekonomia i Prawo. Economics and Law, vol.18, nr 2, s.123-131

 

 

Link do publikacji

 

 

Introduction to international economics, Julia Włodarczyk
Publishing House of the University of Economics in Katowice, 2019

 

 

 

Link do publikacji

 

 

Level and dynamics of financial depth. Consequences for volatility of GDP, Jan Acedański, Jacek Pietrucha, Applied Economics, 2019, vol. 51, iss. 31

 

 

Link do publikacji

 

Macroeconomic imbalances in the Euro area, Jacek Pietrucha, Studia Europejskie - Studies in European Affairs, 2019, nr 4

 

Link do publikacji

 

On the validity of the division into formal and informal institutions, Izabela Ostoj, Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 2019, vol. 18, iss. 1

 

Link do publikacji

 

Państwo w wybranych kierunkach współczesnej myśli ekonomicznej Barbara Danowska-Prokop, Renata Pęciak, Urszula Zagóra-Jonszta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019

 

Link do publikacji 

 

System gospodarczy Polski w latach 1918-2018, Stanisław Swadźba, Optimum. Economic Studies, 2019, nr 1 (95)

   

 

 

 

 Link do publikacji 

 

Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowej, red. nauk. Stanisław Swadźba, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019

 

Link do publikacji 

 

Rozwój gig economy jako wyzwanie
dla sfery regulacji rynku pracy,
Izabela Ostoj,
Studia Prawno-Ekonomiczne
2019, tom 110

 

 Link do publikacji

 

Skutki łączenia studiów stacjonarnych
 z pracą – studium teoretyczne
 i wyniki badań ankietowych,
Izabela Ostoj,
Polityka Społeczna 2019, nr 10

 

 

 Link do publikacji

Pełen wykaz publikacji pracowników Katedry Ekonomii dostępny jest w uczelnianym serwisie bibliograficznym Expertus.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3