Przejdź do menu Przejdź do treści

 

Biogram prof. dr hab. Urszuli Zagóry-Jonszty

 

 

Pani Profesor Urszula Zagóra-Jonszta urodziła się w Cieszynie 14 czerwca 1950 roku. Po złożeniu egzaminu maturalnego rozpoczęła studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach, a po ich ukończeniu w 1972 roku uzyskała etat asystenta w Instytucie Ekonomii Politycznej na Wydziale Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

W 1980 roku otrzymała stopień doktora nauk ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach na podstawie rozprawy Problematyka interwencjonizmu państwowego w ujęciu polskiej myśli ekonomicznej okresu międzywojennego. W latach 1980-1994 pracowała na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomii (wcześniej Instytucie Ekonomii) na Wydziale Ekonomii (który powstał de facto w 1992 roku).

Na podstawie rozprawy Spory o model gospodarki Drugiej Rzeczypospolitej (Problemy etatyzmu, planowania i kartelizacji) w 1991 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. W kolejnych latach piastowała stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 2004 roku otrzymała tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.

Pani Profesor Urszula Zagóra-Jonszta w latach 1991-2016 pełniła funkcję kierownika Zakładu Historii Myśli Ekonomicznej w Katedrze Ekonomii. Od 2001 roku łączyła tę funkcję z funkcją kierownika Katedry Ekonomii. Funkcję Kierownika Katedry pełniła do 2020 roku.

W swojej działalności naukowej, dydaktycznej, konferencyjnej oraz popularyzacyjnej, Pani Profesor eksponuje ścisłą relację między historią myśli ekonomicznej a współczesną teorią ekonomii, między teorią ekonomii a konkretną sytuacją ekonomiczno-społeczną w różnych okresach historii gospodarczej naszego kraju. W Jej dorobku naukowym szczególne znaczenie ma eksplorowanie krętych dróg rozwoju polskiej myśli ekonomicznej.

Na dorobek publikacyjny Pani Profesor składa się ponad 310 publikacji, w tym: 4 książki autorskie, 100 książek współautorskich i redakcji naukowych oraz ponad 200 artykułów naukowych publikowanych w krajowych, jak i zagranicznych czasopismach. Szczególnego podkreślenia wymagają 3 pozycje zwarte: Spory o model gospodarki Drugiej Rzeczypospolitej (1991), Etatyzm w polskiej myśli społeczno-ekonomicznej Górnego Śląska 1922-1939 (1996), Ordoliberalizm a społeczna gospodarka rynkowa Niemiec. Możliwości jej realizacji w Polsce (1999). Wymienione publikacje znajdują się w obszarze rozważań historii myśli ekonomicznej i podkreślają wagę rozwoju gospodarczego oraz roli państwa w tym procesie. Prezentując dorobek naukowy Pani Profesor nie można pominąć licznych wystąpień na konferencjach krajowych oraz zagranicznych, jak i inicjatywy organizacji ogólnopolskich konferencji poświęconych dokonaniom zarówno polskiej, jak i światowej myśli ekonomicznej, a także współczesnym problemom ekonomicznym.

Omawiając dorobek dydaktyczny Pani Profesor należy zwrócić uwagę na publikacje dydaktyczne – skrypty: Wykładów z historii myśli ekonomicznej. Cz. 1 oraz Wykładów z historii myśli ekonomicznej. Cz. 2. Nurt subiektywno-marginalistyczny, a przede wszystkim na wypromowanie ponad 400 licencjatów i magistrów, 13 doktorów oraz recenzowanie wielu wniosków habilitacyjnych i profesorskich.

Pani Profesor Urszula Zagóra-Jonszta ma wiele odznaczeń i wyróżnień, w tym: Medal Komisji Edukacji Narodowej (1997), Złoty Krzyż Zasługi (2001), Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (1999), „Róża Lutra” (2007), a także liczne indywidualne i zespołowe Nagrody Rektora Akademii Ekonomicznej/Uniwersytetu Ekonomicznego.

Aby dopełnić sylwetkę naukowo-dydaktyczną prof. Urszuli Zagóry-Jonszty, warto podkreślić:

˗        po pierwsze, stworzyła zespół prowadzący badania nad zagadnieniami z zakresu historii myśli ekonomicznej, szczególnie polskiej, a także nad ekonomiczno-społecznymi problemami Śląska w okresie międzywojennym,

˗        po drugie, samodzielnie i zespołowo przygotowała liczne publikacje dotyczące wiodących kategorii ekonomicznych oraz kierunków w myśli ekonomicznej,

˗        po trzecie, inicjowała i organizowała ogólnopolskie konferencje historyków myśli ekonomicznej i przedstawicieli innych nauk społecznych, co przyczyniło się do integracji środowiska historyków myśli ekonomicznej w Polsce.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3