Przejdź do menu Przejdź do treści

Kierunki badań

 

W ramach działalności naukowo-badawczej pracownicy Katedry Ekonomii zajmowali się zagadnieniami związanymi ze wzrostem gospodarczym, globalizacją, integracją gospodarczą, systemami gospodarczymi i transformacją gospodarczą, dorobkiem polskiej i obcej myśli ekonomicznej oraz współczesnymi teoriami ekonomicznymi.

 

Badania zespołowe:

 

2019  
Przyczyny i mechanizmy stagnacji sekularnej. Wnioski dla Polski. Etap III – kierownik projektu dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE    
Instytucje współczesnych gospodarek na różnych poziomach rozwoju. Etap I. Państwa wysoko rozwinięte – kierownik projektu dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE 
Bogactwo i ubóstwo jako zagadnienie ekonomiczne. Etap I. Zagadnienie bogactwa i ubóstwa w myśli ekonomicznej do II wojny światowej – kierownik projektu dr hab. Barbara Danowska-Prokop, prof. UE 
2018
Przyczyny i mechanizmy stagnacji sekularnej. Wnioski dla Polski. Etap II – kierownik projektu dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE  
Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Afryki i Azji. Etap III. Kraje Azji Centralnej i Południowej – kierownik projektu dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE 
Państwo w kierunkach współczesnej teorii ekonomii. Etap III - Państwo w wybranych kierunkach współczesnej myśli ekonomicznej – kierownik projektu prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta 
2017
Przyczyny i mechanizmy stagnacji sekularnej. Wnioski dla Polski. Etap I – kierownik projektu dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE 
Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Afryki i Azji. Etap II. Bliski Wschód oraz kraje Maghrebu – kierownik projektu prof. dr hab. Stanisław Swadźba    
Państwo w kierunkach współczesnej teorii ekonomii. Etap II. Znaczenie instytucji państwa w wybranych kierunkach myśli ekonomicznej XX w. – kierownik projektu prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta    
2016
Inteligentny wzrost gospodarczy. Etap III. Efekty zewnętrzne innowacji - kierownik projektu dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE 
Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Afryki i Azji. Etap I. Kraje afrykańskie – kierownik projektu prof. dr hab. Stanisław Swadźba 
Państwo w kierunkach współczesnej teorii ekonomii. Etap I. Państwo w wybranych kierunkach współczesnej myśli ekonomicznej – przełom XIX i XX wieku do II wojny światowej – kierownik projektu prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta  
2015
Inteligentny wzrost gospodarczy. Etap II. Studia przypadku - kierownik projektu dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE 
Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego. Kraje Ameryki Łacińskiej – kierownik projektu prof. dr hab. Stanisław Swadźba
Podstawowe kategorie ekonomiczne w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej. Etap III. Kategoria wolności – kierownik projektu prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta 
2014
Inteligentny wzrost gospodarczy. Etap I. Inteligentny wzrost gospodarczy w świetle teorii ekonomii - kierownik projektu dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE   
Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego. Etap II. Analiza empiryczna. Część II. Kraje azjatyckie – kierownik projektu prof. dr hab. Stanisław Swadźba 
Podstawowe kategorie ekonomiczne w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej. Etap II. Kategoria własności – kierownik projektu prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta 

 

Granty naukowe:

Dr Julia Włodarczyk: Pieniądz a dobrobyt w procesie integracji monetarnej - koncepcje teoretyczne oraz społeczna percepcja braku neutralności pieniądza. Nr decyzji DEC-2013/09/D/HS4/01157, okres realizacji: 02.2014-02.2017.

 

Badania własne:

2017   
Idea spółdzielczości na przykładzie sektora bankowości spółdzielczej cz. II - okres PRL-u oraz III RP – kierownik projektu mgr Mateusz Rolski  
2016
Mechanizmy zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej - wybrane aspekty – kierownik projektu dr Magdalena Tusińska 
Idea spółdzielczości na przykładzie sektora bankowości spółdzielczej cz. I - Bankowość spółdzielcza w Polsce do 1939 r. – kierownik projektu mgr Mateusz Rolski     
2015
„Europa odmiennych prędkości” – wizja przed i po kryzysie – kierownik projektu dr Magdalena Tusińska  
2014
Teoria zmiany instytucjonalnej jako narzędzie badania przemian polityczno-ekonomicznych. Zagadnienia i problemy metodologiczne – kierownik projektu dr Sławomir Czech  
Nierówności dochodowe - problem ekonomiczny czy społeczny? – kierownik projektu dr Magdalena Tusińska   
Inflacja - zagadnienia monetarne, fiskalne i społeczne – kierownik projektu dr Julia Włodarczyk 

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3