Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencje

 

 

Katedra była organizatorem lub współorganizatorem ogólnopolskich konferencji naukowych zarówno w ramach cykli konferencyjnych pt. „Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej” i „Systemy gospodarcze i ich ewolucja”, „Współczesne problemy ekonomii”, jak i poza cyklami konferencyjnymi.

 

Cykl konferencji:  Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej

Konferencje historyków myśli ekonomicznej zorganizowane były od roku 1997 przez prof. dr hab. Urszulę Zagórę-Jonsztę, a od roku 2017 przez dr hab. Barbarę Danowską-Prokop prof. UE. Tematy konferencji od roku 2000:

 • Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państwa. Wisła 18-20 X 2001
 • Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teorie nieliberalne wobec ekonomicznej roli państwa a polityka społeczno-ekonomiczna. Wisła18-20 IX 2003
 • Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna – teoria i praktyka. Wisła 22-24 IX 2005
 • Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Keynesizm wobec współczesnych problemów gospodarczych i społecznych. Ustroń 20-22 IX 2007
 • Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej. Ustroń 24-26 IX 2009
 • Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Dobrobyt w rozumieniu nauk społecznych. Ustroń 22-24 IX 2011
 • Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Racjonalność, efektywność, etyka. Ustroń 19-21 IX 2013
 • Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Wartość i własność. Ustroń 24-26 IX 2015
 • Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Wolność w ujęciu nauk społecznych. Ustroń 21-23 IX 2017 r.
 • Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Problem bogactwa i ubóstwa w teoriach nauk społecznych. Ustroń 19-21 IX 2019 r.

 

Cykl konferencji:  Systemy gospodarcze

Konferencje dotyczące systemów gospodarczych zorganizowane przez prof. dr hab. Stanisława Swadźbę od roku 1999. Tematy konferencji od roku 2000:

 • Systemy gospodarcze państw. Dokąd zmierza Unia Europejska? Ustroń 21-23 IX 2000
 • Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Polska? Ustroń 20-22 IX 2001
 • Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej. Wisła 19-21 IX 2002
 • Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Kraje postsocjalistyczne. Wisła 17-19 VI 2004
 • Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej. Ustroń 22-24 VI 2006
 • Systemy gospodarcze i ich ewolucja. W kierunku europejskiego jednolitego obszaru walutowego. Ustroń 12-14 VI 2008
 • Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Społeczno-kulturowe uwarunkowania. Szczyrk 17-19 VI 2010
 • Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty mikro- i mezoekonomiczne. Koszęcin 20-22 IX 2012
 • Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego. Istebna 18-20 IX 2014
 • Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Systemowe uwarunkowania roli państwa we współczesnej gospodarce. Ustroń 22-24 IX 2016
 • Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Systemowe uwarunkowania roli rynku we współczesnej gospodarce. Ustroń 20-22 IX 2018

 

Cykl konferencji: Współczesne problemy ekonomiczne

Konferencje naukowe organizowane wspólnie z Katedrą Ekonomii Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz z Katedrą Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu od roku 2012:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Współczesne problemy ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Katowice 30.V.2012.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Współczesne problemy ekonomiczne. Państwo a rynek. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Katowice 20.V.2014
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne problemy ekonomiczne. Rozwój zrównoważony: od wymiaru regionalnego do globalnego. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 1.VI.2015.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Współczesne problemy ekonomiczne.  Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 25.IV.2016.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne problemy ekonomiczne.  Świat po kryzysie. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Katowice 22.V.2017.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Współczesne problemy ekonomiczne. Europa z perspektywy wielu prędkości. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 18.IV.2018
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Współczesne problemy ekonomiczne. Polityka społeczno-gospodarcza w dobie globalizacji – teoria i praktyka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 22.V2019.

     

Pozostałe konferencje

Konferencje naukowa organizowana przez dr hab. Jacka Pietruchę prof. UE i dr Rafała Żelaznego:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ślekona, pt. „Kierunki rozwoju gospodarczego - Polska 2020”. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Katowice 17.11.2010
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ślekona 2015 pt. „Kierunki rozwoju gospodarczego – Polska 2020. Stymulanty i destymulanty inteligentnego wzrostu i rozwoju gospodarczego”. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Katowice 25.11.2015

 

Konferencje współorganizowane przez dr hab. Jacka Pietruchę, prof. UE z Narodowym Bankiem Polskim:

 • 100 lat Polskiego Złotego, Katowice 9.04.2019
 • Przyszłość integracji walutowej w Europie, Katowice 11-12.06.2016
 • Przyszłość integracji walutowej w Europie, Katowice 13-14.06.2015

 

XIV Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej pt. „Koniunktura gospodarcza - jak daleko do recesji?”. Ustroń 25-26.09.2008 organizowana przez dr hab. Jacka Pietruchę, prof. UE, dr Joannę Czech-Rogosz oraz dr Rafała Żelaznego.

 

Konferencje naukowe organizowane przez dr hab. Grażynę Musiał, prof. UE:

 • Wkład Oskara Langego w rozwój ekonomii XX wieku. W setną rocznicę urodzin uczonego (1904-1965). Wisła 15-16 VI 2004
 • Wkład Michała Kaleckiego w rozwój ekonomii XX wieku. Wisła 27-28 IX 2005

 

W latach 1991 – 1997 organizowane były przez prof. Ewę Okoń-Horodyńską konferencje poświęcone społecznej gospodarce rynkowej.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3