VI Colloquium Przyszłość śląskich miast

MIASTA KREUJĄCE SIĘ.
OD KREATYWNEGO MYŚLENIA
DO SPRAWNEGO WDRAŻANIA.

Katowice, 16 listopada 2022

 

Organizatorzy

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie
Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie

przy współudziale
Biblioteki Śląskiej w Katowicach
i przy współpracy:
Urzędu Miasta Katowice
Urzędu Miejskiego w Bytomiu
Urzędu Miasta Ruda Śląska
Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

 

pod honorowym patronatem

 

Prof. dr hab. n. med Andrzeja Więcka
Prezesa Oddziału PAN w Katowicach

Prof. dr hab. Tomasza Komornickiego
Przewodniczącego KPZK PAN w Warszawie

 

Cele Colloquium:

 • Liderzy, partnerzy i sieci jako animatorzy miast kreujących się.
 • Wymiana opinii, na ile współczesne miasta mają potencjały i zdolności do stawania się miastami kreującymi się.
 • Dokonanie oglądu praktycznych podejść i narzędzi wykorzystywanych do przejścia miasta na ścieżkę miast kreujących się.

Wątki tematyczne:

 • Wieloraka kreatywność, kto i jak uruchamia oraz integruje ze sobą procesy kreacyjne w przestrzeni miejskiej.
 • Kreowanie własnej przyszłości i krytyczne otwieranie się na zmiany zachodzące w otoczeniu.
 • Współzarządzanie kreatywne; przywództwo i inteligencja strategiczna miasta w integracji z inicjatywami różnych interesariuszy.
 • Samorządność obywatelska, samoorganizacja społeczna i sprawne struktury administracyjne.
 • Kształtowanie struktur przyrodniczo-krajobrazowych.
 • Miejska zielona akupunktura; punktowe kreowanie w tkance miejskiej elementów zielonej i błękitnej infrastruktury z wykorzystaniem rodzimej roślinności.
 • Ekonomiczny wymiar miasta biofilnego.
 • Kulturowy wymiar miasta biofilnego: estetyka, zachowania, wartości.
 • Obrazy przyszłości i procesy pożądanych zmian.
 • Przełomowe innowacje technologiczne, społeczne, biznesowe i kulturowe.
 • Od migracji do nowej klasy metropolitalnej.
 • Proces metropolizacji jako motyw komunikacji społecznej.
 • Budowanie przestrzeni metropolitalnej w komunikacji instytucji lokalnych i regionalnych.
 • Rytm życia miasta a tożsamość przestrzeni metropolitalnej.

Warunki uczestnictwa:

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 14 października 2021 r.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

Serdecznie zapraszamy do korzystania z możliwości udziału w sesji posterowej przewidzianej głównie dla doktorantów/asystentów (format B1 pionowy). Postery należy wydrukować we własnym zakresie

UWAGA!
Formularz przyjmuje odpowiedzi po zalogowaniu się na konto Google (formularz nie zapisuje kont, więc można korzystać
z prywatnych adresów mailowych do rejestracji kilku osób). Osoby, które nie mają dostępu do żadnego konta Google mogą wypełnić formularz w rozszerzeniu MS Word znajdujący się na dole strony, a następnie przesłać go na adres: agnieszka.majorek@edu.uekat.pl

 

Koszt uczestnictwa:

 • 250 zł (materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch)
 • 1000 zł (materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch, koszty publikacji)
  Rzeczywisty koszt publikacji może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych artykułów.

Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 21 października 2022 r. na poniżej wskazane
konto bankowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

ING Bank Śląski S.A. o/Katowice
nr rachunku: 59 1050 1214 1000 0022 9625 8706
z dopiskiem: "VI Colloquium - imię i nazwisko"

Publikacja:

Autorskie teksty po zatwierdzeniu przez Radę Programową i Kierownika Konferencji oraz po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w Studiach KPZK PAN cykl monografii.

 

Miejsce obrad:

Biblioteka Śląska w Katowicach
Plac Rady Europy 1
Audytorium Parnassos

Rada Programowa Konferencji:

dr hab., prof. UŚ Adam Bartoszek (Uniwersytet Śląski)
dr hab. inż. arch., prof. PK Rafał Blazy (Politechnika Krakowska)
dr hab., prof. UAM Paweł Churski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab., prof. UE Adam Drobniak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych)
prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło (Politechnika Śląska)
prof. dr hab. Krystian Heffner (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew J. Kamiński (Politechnika Śląska)
dr hab., prof. UŚ Zbigniew Kadłubek (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Andrzej Klasik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie)
prof. dr hab. Stanisław Korenik (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Florian Kuźnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
prof. dr hab. Tadeusz Markowski (Uniwersytet Łódzki)
dr hab., prof. UŚ Rafał Muster (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr hab., prof. UE Małgorzata Pięta-Kanurska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
dr hab., prof. UŚ Robert Pyka (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Jerzy Runge (Uniwersytet Śląski)
dr hab. inż. Jan Skowronek (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych)
prof. dr hab. Janusz Słodczyk (Uniwersytet Opolski)
prof. dr hab. Urszula Swadźba (Uniwersytet Śląski)
dr hab., prof. UO Edyta Szafranek (Uniwersytet Opolski)
prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka (Uniwersytet Śląski)
dr hab., prof. UJ Andrzej Zborowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr hab., prof. UŚ Elżbieta Zuzańska-Żyśko (Uniwersytet Śląski)

Kierownik Naukowy

prof. dr hab. Andrzej Klasik
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie
Przewodniczący Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice

Moderator Colloquium

dr Krzysztof Wrana
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Sekretarz Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice

Sekretariat Konferencji:

mgr Agnieszka Majorek                                               
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
kontakt: agnieszka.majorek@edu.uekat.pl