Seminaria dyplomowe / magisterskie

Gospodarka Przestrzenna

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr Piotr Gibas

Problematyka:  analiza ekonomiczno-przestrzenna, zagospodarowanie przestrzenne, planowanie przestrzenne, decyzje lokalizacyjne, dostępność przestrzenna, użytkowanie ziemi, pokrycie ziemi, obszary wiejskie, tereny zurbanizowane, GIS

 

Wybrane tytuły prac:

dr Beata Dubiel

Problematyka:  zrównoważony rozwój miasta na wybranym przykładzie, zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa na wybranym przykładzie, zrównoważony rozwój regionów na wybranym przykładzie, rewitalizacja wybranego przedsięwzięcia, zarządzanie środowiskiem na wybranym przykładzie, zarządzanie zielenią na wybranym przykładzie, odnawialne źródła energii, polityka energetyczna, gospodarowanie ekosystemami, ekologistyka w gospodarce odpadami komunalnymi, ekoinnowacje


Wybrane tytuły prac:

 • Analiza ekonomii środowiska i zasobów naturalnych w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii na przykładzie powiatu olkuskiego
 • Efekty zewnętrzne wpływu transportu na środowisk
 • Preferencje nabywców na rynku nieruchomości mieszkaniowych na terenach górniczych w gminie Lędziny
 • Zieleń jako element współczesnego miasta na przykładzie Katowic
 • Rewitalizacja dziedzictwa poprzemysłowego na przykładzie osiedla robotniczego Familoki w Czerwionce-Leszczynach
 • Analiza czynników popytowych i podażowych rynku mieszkaniowego w Bytomiu
dr Adam Polko

Problematyka:  analiza miejskich rynków nieruchomości, gospodarowanie nieruchomościami w miastach, wycena nieruchomości, gospodarowanie miejskimi przestrzeniami publicznymi, rewitalizacja miast

 

Wybrane tytuły prac:

 • Rozwój osiedli zamkniętych (gated communities) w Katowicach – jaki jest ich wpływ na miasto?
 • Lepiej kupić, czy wynająć mieszkanie? – analiza decyzji młodych gospodarstw domowych
 • Atrakcyjność rynku mieszkaniowego z perspektywy osób młodych na przykładzie Zawiercia
 • Wpływ depopulacji i starzenia się społeczeństwa na rynek mieszkaniowy w Zabrzu
 • Analiza rynku „drugich domów” na przykładzie Chełmu Śląskiego
 • Perspektywy rozwoju Społecznych Agencji Najmu na przykładzie Dąbrowy Górniczej
 • Ocena efektów projektów rewitalizacji w Rudzie Śląskiej
 • Ocena skutków polityki mieszkaniowej w Katowicach
 • Wpływ sąsiedztwa terenów zielonych na wartość mieszkań w Katowicach
 • Zastosowanie analizy statystycznej rynku w wycenie masowej na przykładzie Gliwic
 • Szacowanie wartości terenów parkowych przy zastosowaniu metody wyceny warunkowej na przykładzie Parku Śląskiego
 • Wpływ budżetu partycypacyjnego na zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sosnowcu
 • Ekonomia współdzielenia na rynkach nieruchomości – wpływ AirBnB na rynki mieszkaniowe w wybranych miastach europejskich
 • Analiza lokalizacji lokali socjalnych w mieście – co lepsze koncentracja, czy dekoncentracja tego typu zasobów?
 • Analiza poziomu pustostanów w Katowicach – dlaczego właściciele nie chcą wynajmować mieszkań?
 • Wycena nieruchomości zabytkowych na przykładzie obiektów dziedzictwa przemysłowego w Mysłowicach

Ekonomia

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Małgorzata Twardzik, prof. UE

Problematyka:  rynek nieruchomości mieszkaniowych, rynek nieruchomości komercyjnych, sieć handlowo-usługowa miasta, centra handlowe i sieci handlowe, procesy rewitalizacji w miastach, partycypacja społeczna

 

Wybrane tytuły prac:

 • Znaczenie partycypacji obywatelskiej dla funkcjonowania miasta Mysłowice
 • Wynajmować czy kupować? Inwestycje na rynku nieruchomości mieszkaniowych - przykład Katowic
 • Oferta rynku pierwotnego i wtórnego nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach - analiza porównawcza