Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe / magisterskie

Gospodarka Przestrzenna

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac zrealizowanych w latach ubiegłych
dr Piotr Gibas

Problematyka:  analiza ekonomiczno-przestrzenna, zagospodarowanie przestrzenne, planowanie przestrzenne, decyzje lokalizacyjne, dostępność przestrzenna, użytkowanie ziemi, pokrycie ziemi, obszary wiejskie, tereny zurbanizowane, GIS

Wybrane tytuły prac zrealizowanych w latach ubiegłych:

dr Beata Dubiel

Problematyka:  zrównoważony rozwój miasta na wybranym przykładzie, zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa na wybranym przykładzie, zrównoważony rozwój regionów na wybranym przykładzie, rewitalizacja wybranego przedsięwzięcia, zarządzanie środowiskiem na wybranym przykładzie, zarządzanie zielenią na wybranym przykładzie, odnawialne źródła energii, polityka energetyczna, gospodarowanie ekosystemami, ekologistyka w gospodarce odpadami komunalnymi, ekoinnowacje

Wybrane tytuły prac zrealizowanych w latach ubiegłych:  

 • Analiza ekonomii środowiska i zasobów naturalnych w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii na przykładzie powiatu olkuskiego
 • Efekty zewnętrzne wpływu transportu na środowisk
 • Zieleń jako element współczesnego miasta na przykładzie Katowic
 • Zrównoważony rozwój miast - wpływ usług publicznych na jakość życia na przykładzie miasta Bielsko-Biała
 • Rewitalizacja dziedzictwa poprzemysłowego na przykładzie osiedla robotniczego Familoki w Czerwionce-Leszczynach
 • Rola zieleni dla mieszkańców gminy Kęty
 • Zachowania konsumentów na ekorynku w powiecie oświęcimskim
 • Zrównoważony rozwój miast - koncepcja SMART CITIES, na przykładzie rozwiązań szwajcarskich i polskich
dr Arkadiusz Halama

Problematyka:  Ograniczenia w gospodarowaniu na terenach zalewowych (dla gmin sąsiadujących z ciekami wodnymi). Ograniczenia w gospodarowaniu na obszarach NATURA 2000 i terenach w otulinach parków narodowych (dla gmin zlokalizowanych na takich terenach). Wpływ czynników środowiskowych na gospodarowanie nieruchomościami.

Wybrane tytuły prac zrealizowanych w latach ubiegłych:  

 • Ocena zagospodarowania obszarów zalewowych na przykładzie gminy Czechowice-Dziedzice
 • Konflikty społeczne związane z ochroną środowiska i planowaniem przestrzennym oraz sposoby ich rozwiązywania na przykładzie zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny
 • Ograniczenia w gospodarowaniu na obszarach NATURA 2000
 • Wpływ czynników środowiskowych na wybór lokalizacji nieruchomości na przykładzie miasta Katowice
 • Ocena zapobiegania powodziom w ramach zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kobiór
 
dr Adam Polko

Problematyka:  analiza miejskich rynków nieruchomości, gospodarowanie nieruchomościami w miastach, wycena nieruchomości, gospodarowanie miejskimi przestrzeniami publicznymi, rewitalizacja miast

 

Wybrane tytuły prac zrealizowanych w latach ubiegłych:  

 • Rozwój osiedli zamkniętych (gated communities) w Katowicach – jaki jest ich wpływ na miasto?
 • Lepiej kupić, czy wynająć mieszkanie? – analiza decyzji młodych gospodarstw domowych
 • Atrakcyjność rynku mieszkaniowego z perspektywy osób młodych na przykładzie Zawiercia
 • Wpływ depopulacji i starzenia się społeczeństwa na rynek mieszkaniowy w Zabrzu
 • Analiza rynku „drugich domów” na przykładzie Chełmu Śląskiego
 • Perspektywy rozwoju Społecznych Agencji Najmu na przykładzie Dąbrowy Górniczej
 • Ocena efektów projektów rewitalizacji w Rudzie Śląskiej
 • Ocena skutków polityki mieszkaniowej w Katowicach
 • Wpływ sąsiedztwa terenów zielonych na wartość mieszkań w Katowicach
 • Zastosowanie analizy statystycznej rynku w wycenie masowej na przykładzie Gliwic
 • Szacowanie wartości terenów parkowych przy zastosowaniu metody wyceny warunkowej na przykładzie Parku Śląskiego
 • Wpływ budżetu partycypacyjnego na zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sosnowcu
 • Ekonomia współdzielenia na rynkach nieruchomości – wpływ AirBnB na rynki mieszkaniowe w wybranych miastach europejskich
 • Analiza lokalizacji lokali socjalnych w mieście – co lepsze koncentracja, czy dekoncentracja tego typu zasobów?
 • Analiza poziomu pustostanów w Katowicach – dlaczego właściciele nie chcą wynajmować mieszkań?
 • Wycena nieruchomości zabytkowych na przykładzie obiektów dziedzictwa przemysłowego w Mysłowicach
Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3