Aktualności

W imieniu Katedry Informatyki Ekonomicznej życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w nowym roku 2022. [Więcej]
Pracownik Naszej Katedry, mgr Dagmara Modrzejewska jest na Liście 100 osób, które w sposób szczególny, swoją aktywnością, przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Tę Listę od 2017 roku ogłasza co roku Szerokie Porozumienie na Rzecz... [Więcej]
Wyróżnienie dla zespołu Tutorspace złożonego z pracownika naukowo-dydaktycznego i tutora akademickiego mgr Dagmary Modrzejewskiej oraz Studenta Wydziału Informatyki i Komunikacji Piotra Franitza w konkursie pomysłów na startup dot. innowacyjnych... [Więcej]
Miło nam poinformować, że dr Maria Kocot z Katedry Informatyki Ekonomicznej (we współautorstwie) opublikowała artykuł w czasopiśmie EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL, umieszczonym na liście Journal Citation Reports - lista filadelfijska (Impact... [Więcej]
Miło nam poinformować, że dr Maria Kocot z Katedry Informatyki Ekonomicznej (we współautorstwie) opublikowała artykuł w czasopiśmie Sustainability z Listy Filadelfijskiej, punktowany w randze 70 pkt. MNiSW. Artykuł nosi tytuł: "Behavior of online... [Więcej]
W imieniu Katedry Informatyki Ekonomicznej chcielibyśmy Państwu złożyć życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. [Więcej]
Dr Maria Kocot pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Informatyki Ekonomicznej. Oprócz tego, iż na co dzień zajmuje się problemami ekonomii, odnosi ogromne sukcesy jako pisarka. Jest laureatką wielu prestiżowych, ogólnopolskich konkursów... [Więcej]
Dziś Kierownik Naszej Katedry – Pani Profesor Celina M. Olszak wygrała wybory i od 1 września 2020 r. będzie nowym rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz satysfakcji. [Więcej]
W imieniu Katedry Informatyki Ekonomicznej chcielibyśmy Państwu złożyć życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych [Więcej]