Jubileusz 50-lecia Wydziału Ekonomii


Z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomii, w dniu 7 czerwca 2018 roku, została zorganizowana Jubileuszowa Konferencja Naukowa Wydziału Ekonomii.

Tematyka Konferencji obejmowała zagadnienia związane z innowacyjnością, zarówno gospodarki, jak i organizacji i ludzi.

Udział w Konferencji wzięli przedstawiciele nauki, biznesu, władz samorządowych, doktorantów, absolwentów oraz wszystkie osoby, które wywarły znaczący wpływ na aktualny kształt i pozycję Wydziału. Wydarzenie organizowane było pod patronem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także Prezydenta Miasta Katowice. 

Szczegółowe informacje nt. konferencji znajdą Państwo na stronie ekonomia.ue.katowice.pl.

Dostępna jest również galeria zdjęć z Konferencji.